Innovation

Crispr har använts för behandla cancerpatienter

För första gången har cancerpatienter i USA behandlats med hjälp av Crispr-Cas9. Gensaxen har använts för att få T-celler att gå till angrepp och förstöra cancerceller.

Publicerad

Tidigare i år blev en europeisk patient först med att behandlas mot blodsjukdomen beta-thalassemi med hjälp av gensaxen Crispr-Cas9. Fler kliniska studier kring den hajpade genredigeringstekniken är på gång.

Nu meddelar en talesperson vid University of Pennsylvania att två cancerpatienter har behandlats med hjälp av gensaxen, berättar MIT Technology Review. Detta har skett som en del av en tidig klinisk studie.

Båda patienter hade drabbats av återfall i cancer innan studien påbörjades. Den ena var diagnosticerad med sarkom, ett samlingsnamn för cancersjukdomar som uppstår någonstans i kroppens stödjevävnader. Den andra patienten hade multipelt myelom, en cancersjukdom som uppstår i benmärgen.

Crispr-behandlingen har gått ut på att läkare först har tagit blod från patienterna. Med hjälp av genredigeringstekniken har de sedan lagt till en gen i immuncellerna, utanför kroppen. När dessa återinförs ska T-cellerna, en del av kroppens immunförsvar, gå till angrepp mot cancern – och förstöra den.

Forskarna har också använt gensaxen för att ta bort en gen hos patienterna som kan hejda immunförsvaret, PD-1.

Hur resultatet av den kliniska studien blev står ännu inte klart. Det ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller presenteras vid en framtida medicinsk konferens, uppger en representant från University of Pennsylvania Medicine för Bloomberg.