Tekniknyheter

Buskhe: Saab utsatt för spioneriförsök

Håkan Buskhe, koncernchef Saab. Foto: Johan Kristensson
Håkan Buskhe, koncernchef Saab. Foto: Johan Kristensson

Försöken att komma åt hemlig data från Saab ökar kraftigt. Information om Gripen, ubåtar och ny produktionsteknik kan vara målet.

Publicerad

– Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inte främmande makt kan penetrera våra system. Utifrån den hotbild som är ser vi till och skydda oss och vi är inte naiva. Det är ingen lek det här, säger försvarsindustrin Saabs vd Håkan Buskhe till TT.

Enligt Buskhe har Saab de senaste åren ökat arbetet ”flerfaldigt” för att skydda sig mot de ökande försöken att stjäla bolagets information.

– Vi ser ett väldigt stort ökat intresse med försök att ta sig in av olika typer, säger Buskhe.

TT: Handlar det enbart om IT-intrång eller är det också människor som försöker ta sig in?

– Jag vill inte kommentera enskilda saker. Det finns både elektroniska och fysiska saker som vi tar hänsyn till i vårt sätt att arbeta, säger Buskhe.

Saab-vd:n bedömer att intrångsförsöken syftar till att nå information om det nya stridsflygplanet Jas 39 Gripen E och bolagets nya ubåtar. Men också den nya utvecklingstekniken.

Som exempel hävdar han att byggandet av det nya stridsflygplanet Gripen E är fem gånger effektivare jämfört med föregångaren, Gripen C/D. Bakgrunden är att Saab har infört det man kallar modellbaserad utveckling; många delar – radar-, vapen- och telekrigsystem – byggs parallellt i testriggar innan de monteras och testas i flygplanet. Samtidigt är Gripen E 100 gånger mer digitaliserad än Gripen C/D.

– Den produktivitet och kvalitet som vi satt från början har vi nått med råge. Men att komma till det stadiet var lite jobbigare än vad vi hade trott, säger Buskhe.

Gripen E, flygplanet som ska ersätta tidigare versioner, har kallats Sveriges största industriprojekt och kommer enligt Försvarets materielverk (FMV) att omsätta 47 miljarder kronor mellan 2013 och 2026. Runt 40 miljarder kronor kommer att gå till Saab.

TT: Hur mycket vinst gör Saab på Gripen E?

– Vi talar aldrig om det på enskilda projekt. Men vi har ett mål för företaget där vi ska ha 10 procent på ebit (resultat före räntor och skatter) av omsättningen, säger Buskhe.

Samtidigt är försvarsmarknaden i rörelse. På EU-toppmötet i juni diskuterades mer samarbete kring försvar. I förra veckan kom uppgifter om att Tyskland och Frankrike planerar att utveckla ett nytt stridsflygsystem. Och i Sverige kan försvarsgruppen – regeringen, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna – inte enas om de 10 miljarder kronor som Försvarsmakten i ett allt oroligare omvärldsläge uppges sakna för perioden 2018 till 2020.

Dessutom pågår materielutredningen som senast i februari nästa år ska beskriva hur inköpen till Försvarsmakten ska prioriteras.

TT: Vad gör Saab för att påverka utredningen?

– Jag tror inte vi har speciellt stort inflytande, mer än att det naturligtvis med vår unika kunskap, så finns det ett intresse för utredarna att lyssna på oss. Men vi sitter inte i utredningen och pillar. De får dra sina egna slutsatser, den rågången ska vi ha, säger Buskhe.

I nuläget har Gripen E beställts av Sverige (60 stycken) och Brasilien (36) för leverans 2019. I Brasilien har affären kantats av rykten om korruption. Men det oroar inte Saab-vd:n.

– Över huvud taget inte. Vi producerar en vitbok i alla affärer där vi är totalt transparenta med det vi gör som vi lämnar både till svenska myndigheter och andra myndigheter som vill ha den, säger Håkan Buskhe.