Digitalisering

Budgetvinnare - FRA

FRA är den stora vinnaren i försvarsdelen av alliansregeringens budgetproposition. Myndigheten växer så det knakar och får 130 miljoner mer i anslagsökning år 2011, än vad man själv faktiskt begärt. Merparten ska användas till signalspaning i kabel.

Publicerad

Fram till år 2011 begär Ingvar Åkesson, generaldirektör på FRA, Försvarets radioanstalt, en ökning från 562 miljoner 2008 till 591 miljoner år 2011, det vill säga 29 miljoner kronor.

Det framgår av den öppna delen av FRAs budgetunderlag för åren 2009-2011.

Men det blir en rejäl bonus för den civila spionmyndigheten.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2009 och framåt att FRA ska få betydligt mer pengar.

I denna föreslås FRA få 82 miljoner kr mer 2009, jämfört med 2008, ytterligare 40 miljoner 2010 och - dessutom 37 miljoner år 2011.

Sammantaget innebär detta en ökning av FRAs anslag med 159 miljoner kronor 2008-2011, vilket motsvarar 28 procent. Totalt får FRA därmed 721 miljoner för 2011.

De stora ökningsposterna är finansiering av signalspaningslagen, investeringar i ny teknik och extra underrättelsestöd till försvarsmakten.

- 20 miljoner 2009, 24 miljoner 2010 och 22 miljoner 2011, eller sammanlagt 66 miljoner ska användas för att finansiera den nya signalspaningslagen, säger Mikael Östlund, försvarsministerns pressekreterare, i en kommentar.

Den omstridda lagen antogs den 18 juni och innebär att FRA får rätt att spana efter underrättelseinformation i kabeltrafiken i försvarssyfte.

Därutöver går 30 miljoner till "ny teknik" under 2009, 2010 och 2011, och FRA får 20 miljoner extra nästa år för att hjälpa försvaret med underrättelser vid internationella insatser.

Uppgiften att svara för "tekniskt signalskydd" går över från Krisberedskapsmyndigheten till FRA (3,7 miljarder per år).

Regeringen uppger också att man under 2009 tänker göra en översyn av underrättelseverksamheten men nämner samtidigt inga detaljer.

Jämför man med anslaget för 2007, ökar FRA-anslagen fram till 2011 med 40 procent. Utfallet 2007 var 513 miljoner och i år höjs anslaget med 49 miljoner till 562 miljoner.