Innovation

Bryggkaffe skyddar mot typ 2-diabetes

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Bryggkaffe – men inte kokkaffe – skyddar mot typ 2-diabetes. Efter att ha analyserat markörer i blodet kan nu forskarna se var skyddseffekten kommer ifrån.

Publicerad

Det är forskare vid Umeå universitet och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg som nu kan visa att kaffets bryggmetod påverkar risken att drabbas av typ 2-diabetes.

– Det är en ganska stor effekt, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, till TT.

Utgångspunkten har varit en grupp som ingick i en hälsostudie i Västerbotten som genomfördes på 1990-talet och där deltagarna bland annat fick lämna blodprover samt svara på frågor om kost, däribland deras kaffedrickande.

Blodmarkörer

Efter i snitt sju år hade 421 personer utvecklat typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes. Dessa personer jämfördes sedan med lika många friska, men i övrigt matchade, kontrollpersoner.

– Vi såg en minskad risk för diabetes bland de som drack bryggkaffe, men inte bland de som drack kokkaffe. Sedan analyserade vi blodproverna och då hittade vi speciella molekyler, biomarkörer, som var väldigt specifika för de här olika kaffesorterna, säger Rikard Landberg.

Med hjälp av dessa markörer kunde forskarna visa att personer som brukade dricka två till tre koppar bryggkaffe per dag, hade cirka 60 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med dem som brukade dricka mindre än en kopp bryggkaffe. Ju mer bryggkaffe, desto lägre blev alltså risken. Bland de som brukade dricka kokkaffe syntes ingen effekt på diabetesrisken.

Resultatet ligger i linje med andra studier som också visat en "kaffeeffekt" på risken att utveckla diabetes.

– Men nu kan vi visa den här effekten med hjälp av biomarkörer, säger Rikard Landberg.

Den nu aktuella studien, som publiceras i Journal of Internal Medicine, visar dock bara på ett samband, inte nödvändigtvis ett orsakssamband. Forskarna kan alltså inte utesluta att det är något annat som ligger bakom riskminskningen.

Dessutom säger inte studien något om riskminskningen i förhållande till andra riskfaktorer, som fetma eller genetiskt arv.

– Men det är ändå ett positivt budskap. Många tror ju att kaffe bara är dåligt för hälsan. Dessutom är riskminskningen förhållandevis stor givet att det är en faktor som vi kan påverka, säger Rikard Landberg.

Fakta diabetes

Vid typ 1-diabetes har de celler som producerar insulin dött, vilket resulterar i att kroppen inte får tillräckligt med insulin, vilket gör att blodet får för mycket socker. Sjukdomen bryter vanligtvis ut före 35 års ålder.

Vid typ 2-diabetes har kroppens celler blivit mindre känsliga för det insulin som kroppen producerar. Med tiden utvecklas även en brist på insulin. Sjukdomen bryter vanligtvis ut i vuxen ålder.

För mycket socker i blodet kan på sikt orsaka skador på njurarna, ögonen och nerverna samt orsaka problem med blodcirkulationen vilket kan tvinga fram amputationer.

För lågt socker i blodet kan leda till nedsatt reaktionsförmåga, kramper och medvetslöshet.

Källa: 1177 Vårdguiden samt Skånes universitetssjukhus