Övriga nyheter

Bristande kultur pekas ut som orsak till olyckorna

Här syns olyckssteget från rulltrappan vid Östermalmstorg upp och ned. Bakhjulet har brutits av och balkarna på vardera sidor har brustit. Foto: David Good
Här syns olyckssteget från rulltrappan vid Östermalmstorg upp och ned. Bakhjulet har brutits av och balkarna på vardera sidor har brustit. Foto: David Good

Inom trafikförvaltningens ledning finns en attityd att oavbruten trafik är det allra viktigaste. Det pekas ut som en orsak till att kända problem med rulltrappor inte åtgärdades.

Publicerad

Konsultföretaget Interfleet pekar på flera orsaker till att problem med rulltrapporna inte togs på allvar före olyckan vid Östermalmstorg. Ledningen prioriterar till exempel att tågen alltid ska gå, samtidigt som det finns en oförståelse hos cheferna om riskerna med rulltrappor.

Förvaltningen av rulltrappor var också nedprioriterad inom trafikförvaltningen och uppföljningen som gjordes var begränsad. Det fanns ingen metod för att upptäcka systematiska fel i flera rulltrappor, genom att till exempel använda inrapporterade fel som nyckeltal.

Läs mer:

Interfleet pekar också på brister i förvaltningens arkiv, eftersom flera handlingar som företaget har begärt för sin utredning aldrig har hittats.

Enligt Fredrik Cavalli-Björkman, biträdande chef på trafikavdelningen, har förvaltningen ändrat rutinerna och jobbar på att hitta bättre rapporteringstal.

– Min uppfattning är att vi har justerat så att vi blir mer uppmärksamma på händelser.

Kulturen inom förvaltningsledningen ska man ändra på genom ”ordentliga samtal med alla inblandade”, säger han.

Gilla Ny Teknik på Facebook