Digitalisering

Brist på tilltro största risken

Peter Meurling Foto: Ernst & Young
Peter Meurling Foto: Ernst & Young

Syftet med Ernst & Youngs analys av internetanvändningen år 2020 är att skapa underlag för diskussion. Rapporten kommer att presenteras på ett seminarium i Almedalen nästa vecka.

Publicerad

Ni målar upp fyra framtidsscenarier, man får alltså inte svaret på hur vi kommer att använda nätet år 2020 i er rapport?

- Nej, du får fyra möjliga scenarier som beskrivs ganska detaljerat vad de skulle innebära och vi har gjort en liten film om var och en för att illustrera skillnaden. Man får följa en kvinna och hennes vardag utifrån vilket scenario det blir, säger Peter Meurling, telekomansvarig på Ernst & Young.

Ska man se era fyra scenarier som alternativa framtidsutvecklingar?

- Ja, men man kan få lite av alla scenarier också. Den här analysen är ett sätt att testa och diskutera ”vad händer om”. Om man som företag vill gå vidare kan man börja ta reda på hur troligt det är att det blir på ett eller annat sätt.

Varför har ni den här scenarioanalysen?

- Vi tycker att det är ett bra verktyg för att starta en diskussion. Vår tes är att det här är intressant för telekomoperatörer, tjänsteutvecklare och även myndigheter.

Vilket tycker du är det viktigaste resultatet?

- Att man får passa sig lite grann. Det finns en stor osäkerhet hos konsumenterna. Om vi som konsumenter tappar tilltron till att göra saker på nätet då faller många av de visioner som finns om den digitala framtiden. Och det är på en annan nivå än att bygga fibrer eller ha snabbare mobiltäckningar. Jag tycker att debatten i USA om Prism illustrerar det. Plötsligt upptäcker man att stora företag samlar in stora mängder data på uppdrag av myndigheter. Det hade man nog inte tänkt sig när man öppnade sitt mejlkonto.

Vilket scenario innebär den största skillnaden mot i dag?

- Scenariot ”full speed ahead” handlar verkligen om att vi överlämnar en stor del av våra liv till en digital värld. Din elektroniska assistent beställer mat åt dig och håller reda på din kalender och du upplever det som en förbättring i livet, inte att det blir krångligare.

Kan vi ha en sådan verklighet om sju år?

- Det svarar inte den här analysen på, det kan man bara spekulera i, säger Peter Meurling.

Rapporten presenteras på seminariet ”Mäktar Sverige med att hantera den digitala utvecklingen” i Almedalen den 2 juli