Innovation

Bravida: ”Alla enheter vi levererar är uppkopplade”

Marie Agélii, marknadschef på Bravida Fire and Security. Foto: Bravida
Marie Agélii, marknadschef på Bravida Fire and Security. Foto: Bravida

Fyra frågor om säkerhetsteknik till Marie Agélii, marknadschef, och Lars Ericson, chef för produkter och system på Bravida Fire and Security.

Publicerad

Hur har ny teknik förändrat er verksamhet de senaste åren?

– I dag är alla enheter i säkerhetssystemen vi levererar uppkopplade, vilket innebär att vi kan ge support, serva och uppdatera systemen på distans. Detta ger snabbare responstid, effektivare hantering och minsta möjliga miljöpåverkan, då vi slipper åka långa sträckor med våra servicebilar. Då kan vi tydligare mäta och följa upp anläggningar i realtid och i förebyggande syfte serva delar av anläggningar utifrån nyttjandegrad.

Vilken typ av ny teknik har haft störst betydelse för er?

– Utvecklingen av krypteringsteknik till rimliga kostnader har gjort det möjligt för oss att kunna erbjuda säkra behörighetslösningar i våra systemlösningar.

Kan ni ge ett konkret exempel?

– Vi erbjuder ett antal tjänster i molnet, som webbhotell till våra kunders servrar. Och vi utför administration och övervakning av våra kunders anläggningar från vårt kundcenter. Våra system och lösningar har öppna protokoll och kan enkelt kopplas samman och integreras i dag.

Vilka typer av tekniska genombrott hoppas ni mycket på de kommande tre åren?

– Mer standardiserade gränssnitt mellan säkerhetstekniska enheter och system så att vi kan utnyttja sensorers metadata. I dag installeras ofta parallella system för de olika funktionerna i en byggnad vilket ökar kostnaderna både i investering och drift.