Innovation

Billigt dricksvatten ur havet med dialys

Li-Shiang Liang Foto: Siemens
Li-Shiang Liang Foto: Siemens

En billig metod att avsalta havsvatten med en dialysliknande teknik testas i Singapore.

Publicerad

Den tidigare dominerande metoden att avsalta havsvatten genom destillering är energikrävande, åtgången är 10 kWh per kubikmeter avsaltat vatten. Metoden ersätts allt mer av en avsaltningsteknik med omvänd osmos, som använder 3 kWh per kubikmeter för att pressa vattnet genom fina membranfilter.

Siemens utvecklar nu en metod för att med hjälp av två kompletterande tekniker, elektrodejonisation (Cedi) och elektrodialys (ED), avsalta vatten med en energiåtgång på endast 1 kWh per kubikmeter.

I det första steget minskas havsvattnets salthalt från 3,5 procent till 1 procent med elektrodialys, som utvecklats av Li-Shang Liang i USA. Därefter fortsätter avsaltningen med Cedi-teknik. Dricksvatten bör inte ha högre salthalt än 0,5 promille.

Avsaltningsanläggningen i Singapore är en testanläggning som invigdes 2010. Nästa år ska demonstrationsanläggningar byggas i USA och på öar i Karibien.