Miljö

Beredskapen brast vid skogsbranden i Västmanland

Polisen håller fortfarande på att utreda den exakta orsaken till branden i Västmanland. Utredningen kommer att ta lång tid eftersom man behöver vänta innan det går att göra tekniska undersökningar. Foto: Fredrik Persson / TT
Polisen håller fortfarande på att utreda den exakta orsaken till branden i Västmanland. Utredningen kommer att ta lång tid eftersom man behöver vänta innan det går att göra tekniska undersökningar. Foto: Fredrik Persson / TT

Arbetet med skogsbranden i Västmanland hade grundläggande brister. Bland annat bedömdes inte riskerna när larmet först kom. Det uppger regeringens utredare i en rapport om beredskapen.

Publicerad

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har i dag fått utredaren Aud Sjökvists rapport som utvärderar krisberedskapen vid brandkatastrofen i Västmanland under sommaren 2014.

Hon anser att det fanns grundläggande brister i arbetet. Bland annat gjordes ingen riskbedömning när räddningstjänsten först larmades ut - och inte heller senare i brandens inledningsskede.

När larmet kom vid halvtvåtiden torsdagen den 31 juli hade räddningstjänsten information om att spridningen var 30x30 meter.

Men räddningstjänsten blev försenad och anlände först 40 minister senare. Då hade den spritt sig till ett område som var 400-600 meter. Sedan rasade branden snabbt vidare.

”På kvällen brann ett område som kan ha varit så stort som 150 hektar”, uppger Aud Sjökvist i rapporten.

På måndagen den 4 augusti var brandområdet 14 000 hektar stort.

Utredaren konstaterar vidare brister när det gäller att sammanställa och kommunicera en samlad lägesbild. Räddningstjänsten hade dessutom kunskapsluckor när det gäller brandindex, brandbeteende och släckning av skogsbränder.

Insatserna var underdimensionerade och ledde till att man inte lyckades omringa branden utan "jaga den". Det tog också tre dygn innan räddningsledarna insåg att man måste skaffa sig en större, yttre ledningsstab för att hantera brandens snabba förlopp och spridning.

Utredaren betonar att en viktig faktor bakom bristerna är avsaknad av risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning, planering och övning. Hon efterlyser också en ny ledningsmodell som kan samla olika krafter vid liknande extraordinära händelser eller katastrofer.

- Utredaren pekar på flera brister. Nu ska vi gå vidare med förbättringsåtgärder, så att vi kan hantera framtida olyckor på ett bättre sätt, säger Anders Ygeman enligt ett pressmeddelande.