Innovation

Bangladesh karteras – i Malmö

55 personer deltog i maphatonet som går ut på att markera vägar och byggnader med utgångspunkt från bilder över området Kurigram i Bangladesh. Foto: Sweco
55 personer deltog i maphatonet som går ut på att markera vägar och byggnader med utgångspunkt från bilder över området Kurigram i Bangladesh. Foto: Sweco
Deltagarna använder sig av en programvara från Humanitarian Open Street Map. Området har delats in i sektorer. Färgen visar status: Karterad, validerad och så vidare. Foto: Sweco
Deltagarna använder sig av en programvara från Humanitarian Open Street Map. Området har delats in i sektorer. Färgen visar status: Karterad, validerad och så vidare. Foto: Sweco
Sofia Boström, regionchef Sweco Position. Foto: Sweco
Sofia Boström, regionchef Sweco Position. Foto: Sweco

Ordentliga kartor är viktiga vid hjälpinsatser i krisdrabbade områden. Vem som helst med en dator kan göra en insats.

Publicerad

Kartor är tack vare den tekniska utvecklingen tillgängligare än någonsin förr. Men vita fläckar finns fortfarande. I samband med kriser kan det ställa till stora problem för hjälporganisationer på plats i det drabbade området. Ordentliga kartor är viktiga för att kunna planera insatserna.

För att bota kartbristen har Röda Korset, Läkare utan gränser och Humanitarian Open Street Map grundat Missing Maps. Alla med en dator kan hjälpa till att kartera utifrån tillgängliga flyg- och satellitbilder. Att kartera innebär att vägar och byggnader och andra relevanta föremål markeras på bildunderlaget. Volontärer på plats hjälper sedan till med att fylla i exempelvis namn på gator och platser. Den framställda kartan granskas sedan av en kartograf.

Under konsultföretagets Swecos hållbarhetsdagar i Malmö i torsdags anordnades ett så kallat maphaton där anställda och inbjudna kunder och studenter hjälpte till att kartera Kurigram i Bangladesh. Området drabbades så sent som i somras av kraftiga översvämningar.

- Det är ganska klurigt. Flygbilderna är inte särskilt skarpa och dåligt upplösta. Ibland får man chansa lite, säger Sofia Boström, regionchef Sweco Position och ansvarig för maphatonet.

Att rita in hus och vägar manuellt – det låter som något med potential att kunna automatiseras?

- Jag vet inte varför den möjligheten inte finns eller hur långt tekniken har kommit. Men är det till och med svårt för det mänskliga ögat att avgöra om det är en väg eller hus kan jag tänka mig att det är ännu svårare för en dator. Möjligen om grundmaterialet hade varit bättre, säger hon.

Vilka lärdomar tog ni med er från maphatonet?

- Det var uppskattat. Det här är ett bra sätt för i princip vem som helst att hjälpa till. Man behöver inte någon särskild kompetens eller ge sig ut på fältet. Det känns bra för många att göra det och även för oss som företag att ordna en sådan grej, säger Sofia Boström.

Uppdaterad: I denna version av texten har Sofia Boström fått rätt förnamn.

Open Street Map

Open Street Map är ett ideellt projekt grundat 2004 av programmeraren Steve Coast i London. Han tröttnade på att de statliga och kommunala myndigheternas kartor omfattades av upphovsrätt med dyra licenser för användning.

Den geografiska informationen som utgör basen i Open Street Map hämtas främst från spårloggfiler i GPS-navigatorer. En speciell mjukvara utvecklad för Open Street Map behandlar informationen i spårloggfilerna och på så sätt kan exempelvis positionen för vägar fås fram och ritas in på en karta.