Innovation

Antimateria på burk

Antifabriken där positroner och antiprotoner sätts ihop till antiväte. Foto: Cern
Antifabriken där positroner och antiprotoner sätts ihop till antiväte. Foto: Cern
Antiväte annihileras och går upp i pur energi. Foto: Cern
Antiväte annihileras och går upp i pur energi. Foto: Cern

Fysiker vid Cern har nu lyckats framställa och lagra antiväte. Därmed kan forskarna börja studera vad som skiljer vår vanliga materia från antimateria.

Publicerad

Materia och antimateria är identiskt lika med varandra, bortsett från att de har motsatt laddning. Och när de möts så upplöses de i tomma intet, och lämnar bara efter sig gigantiska mängder energi. Rimligtvis borde det ha tillverkats lika mycket materia som antimateria vid ”Den stora smällen” då allting började. Men forskarna hittar ingen antimateria i universum, det tycks som om antimaterien har försvunnit fram till våra dagar.

Sedan femton år har fysikerna vid Cern försökt att framställa antimateria i form av antiväte. För åtta år sedan visade de att det var praktiskt möjligt att tillverka antiväte i större skala. Och sedan dess har flera tusen antiatomer tillverkats. Men trots att de framställs i vakuum så finns ändå stora mängder vanliga atomer kvar. Det gör att de relativt fåtaliga antiatomerna snabbt tillintetgörs i kontakten med normalatomerna.

I senaste numret av Nature berättas att man ändå lyckats bevara 38 antiatomer tillräckligt länge för att hinna med att studera dem. Det kan ge svar på ett av universums största mysterier; vilken är den skillnad mellan vanlig materia och antimateria som gör att antimaterien inte existerar i naturen.

Antimaterien tillverkas och lagras i Alpha-experimentet vid Cern. Med hjälp av ett starkt och komplext magnetfält isolerar forskarna antimaterien från materien i tiondels sekunder. Det är tillräckligt länge för att hinna göra noggranna mätningar av spektrum från kärnan. Kanske kan man kan få reda på varför tiden går framåt?

I Dan Browns bästsäljande bok, ”Änglar och Demoner”, är det just antimateria som smugglas ut från Cern och placeras i Vatikanens katakomber. När antimaterien kommer i kontakt med världen runtomkring, sprängs hela Vatikanen i luften, enligt romanen.