Opinion

”Alla snackar 5g men wifi 6 är ett lika viktigt teknikskifte”

Foto: TT
Foto: TT

Alla snackar om 5g men wifi 6 är ett lika nödvändigt teknikskifte. I stället för att riskera att halka efter i utvecklingen kan Sverige ta ett snabbspår till den trådlösa tidsåldern, skriver Per Samuelsson, Cisco.

Investeringarna i den kommande utbyggnaden av 5g-nätet ökar snabbt under 2019, frekvenser auktioneras ut och en nationell strategi börjar ta form.

Samtidigt höjs kritiska röster bland teleoperatörer och experter kring att Sverige, och hela Europa, riskerar att hamna på efterkälken när den nya standarden rullas ut – i Nordamerika och Asien har processen kommit betydligt längre. Det kan i sin tur leda till att Europa tappar i konkurrenskraft jämfört med resten av världen.

Men 5g är inte den enda nya standarden som kommer att påverka Sveriges framtida digitala framgång. Wifi 6 är, precis som 5g, ett nödvändigt teknikskifte för att möjliggöra de nya tjänster och funktioner som tar näringsliv och samhälle in i en ny trådlös tidsålder. Men i den offentliga diskussionen lyser wifi 6 med sin frånvaro helt.

En del av förklaringen är att marknadens ryggmärgsreflex i alla tider varit att utmåla mobildata och wifi 6 som ”konkurrenter” om samma användningsområden – och då söker man också automatiskt ”vinnare” och ”förlorare” i teknikskiftet. När 3g kom skulle den dåvarande wifi-standarden förpassas till teknikutvecklingens skräphög, och samma argument förekom när 4g rullades ut. Men så blev det inte, och det här upplevda motsatsförhållandet är i allmänhet fullständigt ointressant för konsumenter – de vill bara vara uppkopplade och få bästa möjliga leverans.

Och det intressanta är att styrkorna i 5g och wifi 6 inte tar ut, utan kompletterar varandra, om man ser möjligheterna och inte fastnar i gamla och vederlagda föreställningar. Vi behöver inte satsa på den ena eller andra tekniken utan på båda, och under kommande år kan wifi 6 också bidra till att mildra konsekvenser av en försenad 5g-utbyggnad.

Det som är glädjande denna gång är att allt fler experter i dag argumenterar för det synsättet redan från början. Båda teknologierna erbjuder väsentligt snabbare överföringshastigheter, och är bakåtkompatibla – förnyelsen av nät och hårdvara kan alltså ske gradvis och utifrån behov.

Wifi 6 bidrar framför allt till den här utvecklingen genom att öka prestandan på platser med många samtidiga uppkopplade enheter, exempelvis hotell, sjukhus eller idrottsarenor. Det är också enkelt att uppgradera – de första produkterna med den nya standarden finns redan på marknaden och infrastrukturen i form av bredband är redan på plats.

Den universella uppkopplingen i ett utbyggt 5g-nätverk med extrem kapacitet och låg latens gör å sin sida att tekniken kan erbjuda helt nya lösningar och tjänster till människor i rörelse – exempelvis i en uppkopplad bil, när täckningsgraden nått önskad nivå.

Vi möter i dag ett stort intresse från offentliga aktörer för de här frågorna och hur man med hjälp av Open Roaming, ett initiativ för att effektivisera växlingen mellan olika typer av nätverk, kan planera för en infrastruktur som får ut mesta möjliga effekt av båda teknologierna. Om den utvecklingen sker på rätt sätt, blir resultatet en snabbare, mer robust, och mer kostnadseffektiv digitalisering.

I den pågående dialogen kring den nationella digitaliseringsstrategin önskar vi därför följande två åtgärdspunkter:

1. Att tillsätta en expertgrupp för att utreda hur Sveriges offentliga sektor och näringsliv ska maximera nyttan av wifi 6 och de potentiella synergieffekterna med 5g-utbyggnaden. En sådan investering kan ge oss ett snabbspår till den trådlösa tidsåldern.

2. Att frågan kring hur wifi 6 kan skapa konkurrensfördelar för Sverige lyfts på regeringsnivå. I dagsläget existerar den diskussionen helt enkelt inte – och här behöver även våra politiker ta sitt ansvar. Sverige ses, med alla rätt, som ett föregångsland inom it och digitalisering. Men det krävs mycket lite för att halka efter i utvecklingen.

Per Samuelsson, vd Cisco Sverige

Wifi 6 – nästa generation trådlösa nätverk

Wifi 6, 802.11ax, är den nyaste och enskilt största uppdateringen av organisationen Wi-Fi Alliances specifikationer för trådlösa nätverk. Wifi 6 lanserades hösten 2018, och utlovar nedladdningshastigheter i upp till 10 gigabit per sekund. Det är mellan fyra och tio gånger snabbare än tidigare generationers nätverk.

En annan fördel med wifi 6 är att routrar kan skicka data på samma kanal till en mycket stor mängd uppkopplade prylar samtidigt – utan att bandbredden försämras. Men för att kunna använda wifi 6 måste konsumenterna köpa nya routrar, datorer och mobiler med stöd för tekniken.

Faktaruta: Ny Teknik