Innovation

3d-laserskrivare ska revolutionera flyget

Foto: RMIT
Foto: RMIT
Foto: RMIT
Foto: RMIT

En laser-3d-skrivare som kan laga och bygga upp nya delar. Forskare vid RMIT University i Melbourne har utvecklat en ny teknik för flygindustrin. ”Det är i grunden en form av högteknologisk svetsprocess där vi bygger eller återskapar metalldelar lager för lager”, säger professor Milan Brandt.

Publicerad

Enkel och snabb reparation – utan irriterande vänte- eller leveranstider.

I Australien har forskare vid Royal Melbourne Institute of Technology utvecklat en teknik där metallpulver matas in i en laserstråle som sedan bygger upp material i en precis nätliknande formation. Den nya metallstrukturen har mekaniska egenskaper liknande, eller i vissa fall överlägsen de som originalmaterialet har – och forskar tror att det här kan vara en riktig revolution för flygindustrin.

Processen, som kan liknas vid 3d-printing, har testats och enligt professor Milan Brandt så ser framtidsutsikterna extremt positiva ut. Detta då lasertekniken innebär att man i stor utsträckning slipper transport och lagerhållning av komponenter.

– Istället för att behöva vänta på att reservdelar ska komma från ett lager, så kommer en effektiv lösning finnas på platsen. För försvarsmakter innebär det här kortare reparationstider och dramatisk förbättring av stridsberedskapen för flygplan, säger Neil Matthews, forskningsansvarig vid teknikföretaget RUAG.

Laserskrivaren kan användas inom alla industrier

Enligt forskarna kommer tekniken kunna användas både på befintliga, men även för framtida stridsflyg. Projektet ska pågå i ytterligare två år, men redan nu ser man att den är ekonomiskt fördelaktig.

Tanken att börja skriva ut delarna lokalt kom efter att en oberoende utredning uppskattade att den årliga kostnaden för att byta ut skadade flygplansdelar kostade det australiensiska flygvapnet mer än motsvarande 1,5 miljarder kronor om året. Men det är inte bara försvaret som kan använda tekniken.

– Även om nuvarande projektet fokuserar på militära flyg, är den potentiellt överförbar till civilt flyg, skepps-, tåg-, gruv-, olje- samt gasindustri. Faktum är att det här mycket väl kan appliceras inom alla industrier där förslitningar eller krav på reservdelar är ett problem, säger David Chuter, chef på konstruktörbolaget IMCRC som är med och sponsrar forskningen.