Samhälle

10 saker du bör veta om coronaviruset

Coronaviruset breder ut sig och får allt större spridning i Kina. Över 100 människor har avlidit medan ungefär 4 500 personer är smittade. Men risken att viruset ska sprida sig till Sverige är liten, enligt Folkhälsomyndigheten.

Publicerad

Här är tio saker du behöver veta om den nyupptäckta smittan.

Vilka är symptomen?

Luftvägssymptom, feber och hosta. De flesta av patienterna som avlidit hade en annan allvarlig underliggande sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten. Inkubationstiden – tiden mellan smittotillfället och tidpunkten då en sjukdom bryter ut – för coronaviruset 2019-ncov är 2–14 dagar.

Hur smittar viruset?

Man tror att viruset ursprungligen kommer från djuren och har spridits till människor, men än så länge är det mycket som är okänt kring hur det sprids. Det kan spridas mellan människor men inga uppgifter hittills pekar på att det är särskilt smittsamt från människa till människa.

Vilken behandling ges till den som smittats?

Det finns inget specifikt läkemedel eller särskild behandling mot virussjukdomen. Som vid andra luftvägsinfektioner är behandlingen inriktad på att stödja funktionen hos organ som lungorna och njurarna.

När kan det finnas läkemedel mot coronaviruset?

Man tittar just nu på de läkemedel som redan finns mot virus i dag för att se om något av dem kan fungera mot coronaviruset. Om något redan existerande läkemedel fungerar kan man relativt snabbt få i gång ett läkemedel mot viruset, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. Detta är dock inte så troligt.

Att forska fram ett nytt vaccin eller läkemedel lär ta tid. Att ta fram ett vaccin brukar ta åratal.

Hur mycket farligare är detta virus jämfört med vanlig influensa?

När det gäller den kliniska bilden, det vill säga hur sjuk man blir om man får viruset, verkar det vara ganska likt vanlig influensa, enligt Tegnell.

Även om personer dör är det en ganska liten andel, och det är framför allt personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar.

Även vad gäller spridning verkar coronaviruset likna vanlig influensa, enligt de spridningstal man hittills räknat fram som säger något om hur snabbt viruset sprider sig.

En ganska stor del av befolkningen har dock immunitet mot vanlig influensa, medan ingen är immun mot coronaviruset. I praktiken innebär det att detta virus har möjlighet att spridas snabbare, säger Tegnell. Samtidigt har viruset ett ganska lågt smittsamhetstal, vilket brukar betyda att det finns ganska goda chanser att få stopp på spridningen.

Städer har satts i karantän och ledigheten i Kina förlängs – varför drar Kina så hårt på detta?

Det är relevant att Kina går ut hårt för att dämpa utbrottet nu i början, enligt Anders Tegnell. Om man kan få stopp på viruset och spridningen snabbt är det just denna typ av åtgärder som ska vidtas tidigt, då kan man undvika att det blir något som pågår under lång tid.

Jag ska resa till Kina, vad ska jag tänka på?

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till den hårdast virusdrabbade provinsen Hubei i Kina. UD avråder från resor till ett land eller delar av ett land när säkerhetssituationen bedöms som oberäknelig, snabbt föränderlig eller mycket farlig. I dagsläget pekar det mesta på att det krävs nära kontakt mellan människor för att viruset ska smitta. Marknader med levande djur bör undvikas. Saker att tänka på är även att följa nyhetsrapporteringen, hålla god handhygien och undvika kontakt med sjuka.

Jag har nyligen varit i Wuhan i Kina, vad bör jag göra?

Om du har hosta och feber ska du kontakta vården via telefon och berätta om dina symptom och var du rest. Om du inte känner av någon hosta eller feber behöver du inte göra något, utan kan leva som vanligt. Kontakta däremot vården om du blir sjuk senare.

Har några fall uppdagats i Sverige?

Nej. Folkhälsomyndigheten har analyserat prover på enstaka patienter, hittills omkring 15 personer, med luftvägssymptom som nyligen har varit i Wuhan. Men samtliga prover var negativa vilket innebär att ingen av patienterna har burit på coronaviruset.

Hur stor är risken att smittan kommer till Sverige?

Liten. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Samtidigt påpekar Folkhälsomyndigheten att det inte går att utesluta att enstaka fall upptäcks i Sverige på grund av det omfattande resandet. I ett sådant scenario har myndigheten metoder på plats som gör det möjligt att snabbt ställa diagnos.

Källa: Folkhälsomyndigheten