SAMHÄLLE

Sverige går med i Natos rymdprojekt – vad är APSS för någonting?

Nato presenterade nyligen sitt största rymdprojekt hittills. Med i initiativet är utöver 16 av Natos medlemsstater även Sverige och Finland. Ny Teknik svarar på tre frågor om rymdsamarbetet.

Publicerad

Vad är APSS för någonting?

APSS står för ”Alliance Persistent Surveillance from Space” och är ett projekt som ska ändra hur Nato samlar in och använder data från rymden. Genom att använda både nationella och kommersiella tillgångar – som exempelvis satelliter – ska försvarsalliansen förbättra sina underrättelseförmågor.

Representanter för Natos medlemsländer samt Sverige och Finland under ett möte på torsdagen.
Representanter för Natos medlemsländer samt Sverige och Finland under ett möte på torsdagen.

APSS ska bland annat erbjuda navigation samt tidig upptäckt och kommunikation om missiluppskjutningar från icke-Natoländer. Genom att använda de senaste tekniska framstegen ska projektet erbjuda Nato en plattform i den växande rymdindustrin.

– Projektet är ett bra exempel på samarbetet mellan det civila och det militära och ger en stark tillgång till vår underrättelseverktygslåda, säger biträdande generalsekreterare Mircea Geoană i ett pressmeddelande.

Vad innebär det att Sverige är med?

Målet för APSS är att förbättra Nato-ländernas samarbete i rymden, medverkan gör att även Sverige får ta del av rymddata.

– Det här är ett initiativ att fusionera och samarbeta kring rymdlägesbild, det vill säga information från rymden, och det kan man använda både för att identifiera olika typer av naturkatastrofer men det kan även användas för försvarsunderrättelser och för att följa lägesbilder på marken. Det man kan konstatera från kriget i Ukraina är att sensorer och rymdlägesdata är väldigt viktigt för det moderna slagfältet och det känns bra att Sverige nu går in i det här samarbetet, säger försvarsminister Pål Jonson till Aftonbladet.

Via Esrange i Kiruna har Sverige nu förmågan att skjuta upp satelliter – även om den första satelliten ännu inte lämnat svensk mark. Medverkan i APSS och det nya närmre samarbetet med Nato kan leda till flertalet uppskjutningar framöver.

Vad ska de olika länderna bidra med?

FAKTA:

Länderna som är med i APSS

Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Ungern, USA.

Nätverket av satelliter som Nato hoppas på att få till har fått beteckningen ”Aquila” – det latinska ordet för örn – och symboliserar skarp syn och förmågan att överblicka stora områden från hög höjd. Projektet är ett steg mot att implementera Natos rymdstrategi från 2019.

Deltagarländerna kan bidra genom sina egna rymdtillgångar, via att dela med sig av data eller med finansiella medel. Generellt handlar projektet alltså om datainsamling och att dela med sig av data.

– En av sakerna vi kommer att diskutera under morgondagens möte är hur vi kan öka samarbetet i rymden. Att samla in mer data, även från kommersiella satelliter, och sedan dela det med Natos kommandostruktur. Så det är en del av helhetsbilden, hur vi kan göra mer för att övervaka och ha tillräckligt med övervakning. Det skyddar hela vårt luftrum, sa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på en presskonferens i måndags innan besluten om APSS fattades.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg höll en presskonferens under måndagen.
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg höll en presskonferens under måndagen.