Karriär

Volvo Group: ”Som anställd ska man reagera”

Volvo Group har uppdaterat sin uppförandekod, säger Volvo Groups presschef Joakim Kenndal. Men bolaget har inte ansett det nödvändigt att sätta in riktade utbildningar för sina chefer, en åtgärd som gruppen bakom #teknisktfel efterfrågar.

Publicerad Uppdaterad

Vad har ni vidtagit för åtgärder sedan uppropet började?

– Frågan diskuterades i koncernledningen i början på uppropet, efter det gick vi ut med klar och tydlig information till samtliga anställda om att den här typen av trakasserier accepterar vi inte i vårt företag. Det var ett tydligt avståndstagande, och tydlig information om var man ska vända sig om det skulle hända något, säger Volvo Groups presschef Joakim Kenndal.

– Vi har något vi kallar för code of conduct, och vi lanserade en ny version i november där vi blev ännu tydligare med att man som individ inte ska acceptera den typen av beteende. Men framförallt att man som anställd på Volvo ska reagera och rapportera om man ser sådant här beteende. Vi vill inte lägga allt ansvar på den som blir utsatt.

Utbildar ni era chefer på något särskilt sätt för att hantera och utreda sexuella trakasserier?

– Nej. Vår code of conduct är en utbildning som samtliga anställda ska genomgå. Den plus information om hur man ska gå tillväga om man blir utsatt tycker vi räcker bra just nu.

---

Läs svaren från fler svenska teknikjättar här: