Karriär

Volvo Cars: ”Vi har redan en policy om nolltolerans”

Foto: Volvo
Foto: Volvo

Volvo Cars vill inte ställa upp på en intervju angående eventuella åtgärder som gjorts efter uppropen #metoo och #teknisktfel. De väljer istället att skicka ett standardsvar per mejl till Ny Teknik.

Publicerad

”Volvo Cars har nolltolerans mot alla former av sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar”, skriver bolagets pressavdelning i sitt mejl.

Där citeras sedan bolagets uppförandekod: "Kränkande särbehandling på arbetsplatsen, såsom återkommande negativa handlingar gentemot individuella medarbetare, är inte tillåtet. Alla medarbetare ska behandla varandra med respekt, värdighet och hövlighet".

”Om man som anställd blir utsatt för sexuella trakasserier så uppmanar vi den drabbade att berätta om det. Det gäller också om man misstänker att någon kollega utsätts för kränkande särbehandling. Som anställd kan man vända sig till sin chef, HR eller sin fackliga organisation. Dessa har tystnadsplikt och kan hjälpa och stötta den som blivit utsatt.”

Volvo Cars presstjänst vill inte uppge om det vidtagits några åtgärder på företaget till följd av kampanjerna.

---

Läs svaren från fler svenska teknikjättar här: