Karriär

Var tredje får tinnitus på kontoret

Jonas Christensson
Jonas Christensson

Koncentrationssvårigheter på grund av den höga ljudnivån i kontorslandskapet är något som drabbar 85 procent. Var tredje som jobbar i kontorslandskap har tinnitusliknande symton. Det visar en ny undersökning.

Publicerad

De kontorsanställda i undersökningen har fått svara på frågor om sin ljudmiljö.

Utöver tinnitus och koncentrationssvårigheter vittnade sju av tio tillfrågade om känsliga jobbsamtal som fått föras på toaletten eller i någon kontorsskrubb. Undersökningen är beställd av företaget GN Netcom, som tillverkar headsets till telefoner.

– Det finns en möjlighet att skapa en bra ljudmiljö även i ett kontorslandskap, Det säger Jonas Christensson, som tidningen Arbetsliv har talat med. Han är konceptutvecklare på Ecophon Sverige, som hjälper företag att förbättra ljudmiljön.

Jonas Christensson tycker inte att det är fel på de öppna landskapen i sig, det finns mycket som är bra med dem, till exempel möjligheten till kommunikation, som vi nyfikna människor är mycket intresserade av.

– Men cheferna måste vara observanta på att det behövs tysta rum. Det är ett måste, alla människor har behov av koncentration någon gång varje dag, säger Jonas Christensson till Ny Teknik.

Det tysta rummet ska vara synligt från arbetsplatsen.

– Det är viktigt för känslan av kontroll att du vet att du kan gå undan. Det totalöppna kontoret fungerar inte, frustrationen av att inte kunna välja gör människan stressad.

När företag river väggar och öppnar kontorslandskap är det mycket för att spara kontorsyta, även om man hellre framhåller kommunikationsaspekten. Men Jonas Christensson tycker inte att man ska inbilla sig att till blir så många insparade kvadratmeter.

– Bygger du ett kontor som är fungerar så att medarbetarna trivs, med tillgång till många tysta rum för behovet av koncentration, så landar du på ungefär samma nivå, säger han.

Så här ser Jonas Christenssons tipslista för en bättre ljudmiljö i kontorslandskapet ut:

1. Informera medarbetarna om vilka fördelar det öppna landskapet har för verksamheten

2. Satsa på bärbara datorer och telefoner och trådlösa nätverk, så att medarbetarna lätt kan flytta runt i landskapet och in i smårummen.

3. Inrätta tysta rum. Ett nyckeltal att utgå ifrån är ett per tio arbetsplatser.

4. Välj ljudabsorberande material och skärmar som minskar ljudutbredningen.

5. Håll möten, även spontana, i särskilda mötesrum.

6. Kom överens om uppförandekoder och enas om vilka ljud som är störande.

7. Minimera ventilationsljud och andra lågfrekventa ljud.

Uppdaterad version