KARRIÄR

Tusentals kommer gå miste om omställningsstöd – kaos även nästa år

Vid årsskiftet var CSN:s prognos satt till 18 000 ansökningar under 2023. Den senaste bedömning lyder nu 55 000 ansökningar.
Vid årsskiftet var CSN:s prognos satt till 18 000 ansökningar under 2023. Den senaste bedömning lyder nu 55 000 ansökningar.

CSN:s problem med handläggningen av ansökningar till omställningsstudiestödet kommer att fortsätta in i nästa år. Tusentals personer kommer att gå miste om stödet.

Publicerad

Centrala studiestödsnämnden (CSN) saknar handläggare för att hantera söktrycket för det nya omställningsstudiestödet. Cirka hälften av årets omställningsstudiestöd, 600 miljoner kronor, kommer inte att kunna betalas ut.

Nu säger myndigheten till tidningen Kollega att problemen kommer att fortsätta in på nästa år.

– Ja, jag befarar att det kommer hänga kvar en bit in på 2024 – såvida vi inte får en förstärkning med fler handläggare. Budgeten för nästa år är dessutom fördubblad jämfört med 2023 så då förväntas vi hjälpa många fler, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN, till Kollega.

CSN har hittills fått in 47 000 ansökningar och har beviljat 2 200 från starten i höstas. Pengarna i budgeten för 2023 räcker till 8 900 heltidsstudenter, men man beräknar att hinna betala ut stöd till 5 000 personer under året. 4 000 personer som skulle ha rätt till stöd för att studera kommer alltså inte att få möjligheten.

Studiestödsmyndigheten hade begärt drygt 46 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att anställa 90 nya handläggare. Något man inte fick beviljat.

FAKTA

Omställningsstöd

För hela 2023 finns 1,3 miljarder kronor avsatta för omställningsstudiestödet, det vill säga cirka 650 miljoner kronor per termin.

Pengarna bedöms räcka till cirka 8 800 heltidsstuderande.

Några av villkoren för att kunna få omställningsstudiestöd är:

Vara i åldern 27–62 år

Ska ha arbetat i minst 8 av de senaste 14 åren

Arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna

Sökt utbildning stärker ställningen på arbetsmarknaden

Källa: CSN