Karriär

Teknikföretagen: Ingenjörsbrist hejdar produktutveckling

Svenska teknikföretag är i stort behov av bland annat ingenjörer inom mjukvara, produktion, elektroteknik och nya material. Foto: Emilia Bergmark-Jiménez/Bredda bilden
Svenska teknikföretag är i stort behov av bland annat ingenjörer inom mjukvara, produktion, elektroteknik och nya material. Foto: Emilia Bergmark-Jiménez/Bredda bilden
Li Ljungberg, projektledare för kompetensförsörjning på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen/Pressbild
Li Ljungberg, projektledare för kompetensförsörjning på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen/Pressbild

Svenska teknikföretag är i stort behov av bland annat ingenjörer inom mjukvara, produktion, elektroteknik och nya material. Att dessa är svåra att få tag på gör att många företag inte kan utveckla de produkter och tjänster de har planerat för, enligt en ny rapport.

Publicerad Uppdaterad

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har frågat sina medlemsföretag om deras kompetensbehov, utmaningar och strategier i dag och de närmaste 3–5 åren och kan bland annat konstatera att många uppger att de har en så omfattande kompetensbrist att det får ekonomiska konsekvenser.

Av 700 svarande medlemsföretag uppger hälften att de som en följd av kompetensbrist inte har kunnat utveckla de produkter och tjänster som de har planerat för, och en tredjedel uppger att detta har gjort att de har gått miste om möjliga affärer.

- Även om det är dystra siffror på vissa områden är det positivt att vi nu har detta underlag. Det är en bra karta för att se vad vi behöver arbeta med framåt och gör det lättare att prata om hur vi vill ha det, säger Li Ljungberg, projektledare för kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

"Kompetensbehovet påverkas av nya teknologier"

Av medlemsföretagen som upplever att de har kompetensbrist uppger drygt tre av fyra att de hyr in personal för att lösa bristen på kort sikt. Men det är också vanligt att låta befintlig personal jobba mer eller outsourca kortare uppdrag. För att lösa problemet på lång sikt arbetar de större teknikföretagen framför allt med kompetensutveckling och employer branding. De små teknikföretagen, med mellan 10 och 49 anställda, arbetar främst med kompetensutveckling och att erbjuda praktik och traineeplatser.

Bland yrkesutbildade är det framför allt sådana med kompetens inom automationsteknik, CNC, robotprogrammering samt styr- och reglerteknik som saknas, och bland ingenjörer sådana med kompetens inom mjukvara, produktion, elektroteknik och nya material.

Enligt Teknikföretagen kommer cirka 54 900 anställda i deras medlemsföretag som har teknisk gymnasial utbildningsbakgrund att gå i pension mellan år 2016 och 2025, något som kan göra att bristen på kompetens inom vissa områden kan växa.

- Kompetensbehovet påverkas av nya teknologier som är på gång, en högre utvecklingstakt och pensionsavgångar. Företagen behöver vara konkurrenskraftiga i dag och framåt, och då räcker det inte att göra en sak. Flera åtgärder krävs för att lösa kompetensbristen. En viktig åtgärd är att göra det lättare att välja om och växla yrke, och röra sig i systemet, särskilt nu när vi får allt snabbare teknikskiften, säger Li Ljungberg.

Mer om rapporten "Vinna eller försvinna"

Bara 1 procent av företagen som har svarat på den enkät som ligger till grund för Teknikföretagens nya rapport "Vinna eller försvinna" upplever att det är mycket lätt att rekrytera personal som motsvarar de behov de har, 10 procent att det är lätt. Ungefär vart tredje företag, 35 procent, svarar att det varken är lätt eller svårt, 42 procent att det är svårt och 10 procent att det är mycket svårt.

Drygt vart femte storföretag, 22 procent, svarar att det kan bli aktuellt att flytta verksamhet utomlands för att det är för svårt att hitta rätt kompetens i Sverige.

Rapporten grundar sig på en enkät som Teknikföretagen skickade till 1 139 medlemsföretag hösten 2017, med en svarsfrekvens på drygt 60 procent, samt djupintervjuer och fokusgrupper med personer i ledande ställning i medlemsföretagen.

Källa: Teknikföretagen