Karriär

Sveriges bästa universitet och högskolor utsedda

KI
KI

Karolinska institutet hamnar åter i topp när Sydsvenska industri- och handelskammaren rankar Sveriges universitet och högskolor.

Publicerad

Lagom till slutspurten till vårantagningen presenteras listan. De fem främsta lärosätena har varit desamma sedan man började med rankningen 2002. Nya på årets lista är Högskolan i Skövde och Luleå tekniska universitet.

Slutsatsen som handelskammaren gör är att de lärosäten som specialiserar sig inom ett visst ämnesområde och de lärosäten som har en hög grad av självständighet, exempelvis de stiftelseägda, klarar sig bättre än andra.

Anledningen till att Handelskammarens engagerar sig är företagens behov av kvalificerad arbetskraft.

- Vi vill se en högskolepolitik som premierar kvalitet framför kvantitet. Ett första steg måste bli att ändra finansieringssystemet så att resurstilldelningen kopplas till kvaliteten hos det enskilda lärosätet, säger Stephan Müchler, vd i Sydsvenska industri- och handelskammaren i ett pressmeddelande.

Sydsvenska handelskammaren är en av många privata aktörer som ägnar sig åt högskolerankning med olika modeller. Högskoleverket har sedan i våras regeringens uppdrag att kartlägga olika rankningssystem. Sedan ska man vaska fram en modell som kan vara upplysande för studenterna som ska välja lärosäte.

Hela listan:

Siffran inom parentes visar placeringen 2006. Handelskammaren har i sin rankning vägt samman bland annat söktryck till utbildningar, hur studenterna presterar, lärarnas kompetens och attraktiv forskning för företag mätt i extern finansiering.

1 (1) Karolinska institutet 147
2 (2) Sveriges lantbruksuniversitet 129
3 (3) Handelshögskolan i Stockholm 124
4 (4) Kungliga tekniska högskolan 117
5 (5) Chalmers tekniska högskola 117
6 (7) Lunds universitet 112
7 (6) Uppsala universitet 111
8 (8) Linköpings universitet 102
9 (14) Högskolan i Skövde 101
10 (13) Luleå tekniska universitet 98
11 (10) Högskolan i Jönköping 96
12 (18) Växjö universitet 95
13 (12) Umeå universitet 94
14 (9) Göteborgs universitet 92
15 (15) Stockholms universitet 91
16 (19) Högskolan Dalarna 85
17 (24) Karlstads universitet 84
18 (17) Högskolan i Halmstad 84
19 (27) Blekinge tekniska högskola 84
20 (22) Södertörns högskola 81
21 (23) Malmö högskola 80
22 (20) Högskolan i Kalmar 80
23 (21) Mälardalens högskola 80
24 (11) Högskolan i Borås 80
25 (16) Högskolan Kristianstad 79
26 (28) Högskolan Väst 77
27 (26) Mittuniversitetet 75
28 (25) Örebro universitet 74
29 (29) Högskolan i Gävle 69
30 (30) Högskolan på Gotland 54

Källa: Sydsvenska industri- och handelskammaren