Karriär

Stålman till Jernkontoret

Bo-Erik Pers
Bo-Erik Pers

– Ett väldigt viktig jobb inom stålindustrin. Det säger Bo-Erik Pers, ny vd för anrika Jernkontoret. Där ska han jobba för att politikerna ska förstå hur viktigt det är för basindustrin att satsa på den tillämpade forskningen, så att Sverige kan fortsätta att ligga i framkant.

Publicerad

Bo-Erik Pers lämnar jobbet som marknadsdirektör på SSAB i Borlänge, där han har jobbat i drygt tjugo år.

- Den här industrin, som har funnits så länge, har utvecklats väldigt snabbt bara under min tid. Den befinner sig mycket längre fram än vad gemene man föreställer sig.  Det är en extrem nischning, säger Bo Erik Pers och pratar då om såväl affärssystemen och tjänsteutbudet som om själva stålet, som specialtillverkas efter kundens önskemål.

Och utveckling fortsätter framåt i snabb takt.

- En oerhört intressant verksamhet att befinna sig i för en civilingenjör, säger Bo-Erik Pers, som är maskinare från KTH och hamnade i Dalarna först som konsult, sedan på SSAB i Borlänge.  Där har han ömsom jobbat med tekniken – hade hand om FoU på SSAB Tunnplåt en period – ömsom marknadsfrågor – ”jag har en marknadsutbildning också”.

Jernkontoret, som har funnits sedan 1700-talet, är den svenska stålindustrins branschorganisation och ägnar sig åt lobbyarbete inför viktiga politiska beslut och händelser. Den kommande forskningsproppen, till exempel.

- Det pratas mest om grundforskning och den är viktig men man får inte glömma den tillämpade forskningen, som är så viktig för industrin.

Basindustrin sysselsätter ett par hundra tusen personer.

- Vi som jobbar inom basindustrin är väldigt stolta över den, säger Bo-Erik Pers, som har en känsla av att man lätt glömmer bort den.

- Den är väldigt viktig för Sveriges välstånd. Det gäller att se till att vi inte får regler som blir alltför konkurrenshämmande, säger Bo-Erik Pers, som vill att Sverige ska fortsätta att ligga i framkant.

Vad ska du starta med på nya jobbet?

- Det blir att plocka upp alla kontakter som min företrädare har haft.

Bo-Erik Pers efterträder Elisabeth Nilsson, vd och bergsingenjör, som blev landshövding i Östergötland i juni.