Karriär

Sommarprat om teknik i Kina

Vad betyder Kinas enorma satsningar på teknik och innovation? Hur är det att leva som fusk-kines?

Publicerad

<p>Svaret ges av en av årets sommarpratare i radio, Sylvia Schwaag Serger, internationell chef på innovationsmyndigheten Vinnova.</p> <p>Det är inte så vanligt att en byråkrat från en statlig myndighet sommarpratar, blev du förvånad när du fick erbjudandet?</p> <p>- Jätteförvånad! Men jag håller väldigt många föredrag om Kina och någon från Sveriges Radio måste ha hört mig och tipsat.</p> <p>Vad ska du prata om?</p> <p>- Jag kommer att prata om Kinas stora satsningar på teknik och kunskap och hur mycket Kina tror på innovation som en lösning på många av landets problem, men med en personlig vinkling från mitt eget liv som fuskkines. </p> <p> Fuskkines?</p> <p>- Många tänker på Kina bara som något läskigt där alla bara piratkopierar. Att jag kallar mig fuskkines är en lite skämtsam parallell till det. Min mamma är kinesiska så biologiskt är jag 50 procent kines. Men jag är uppvuxen i Tyskland och USA. Jag har läst kinesiska men talar inte flytande. Min resa är typisk för miljontals kineser runt om i världen. </p> <p>Hur har din kinesiska bakgrund präglat dig?</p> <p>- Under hela min uppväxt var utbildning något som var blodigt allvar. Min morfar sa redan när jag var väldigt liten att han sparade till min universitetsutbildning. I Kina finns en enorm tilltro till teknik och utbildning. Det går inte att vifta bort Kina som ett kopieringsland.</p> <p>Vad betyder de stora tekniksatsningarna i Kina för Sverige?</p> <p>- Sverige och Europa måste bli mer attraktiva för kinesiska toppstudenter. I dag söker de sig till USA. Obama har också satsat på ett stort mobilitetsprogram mellan USA och Kina. Vi i Sverige borde lära oss mer om Kina och det behövs fler svenskar som utbildar sig och forskar i Kina. </p>

Fler sommarpratare med teknikanknytning

 • Namn: Sylvia Schwaag Serger.
   
 • Gör: Internationell chef på Vinnova. Forskar samtidigt om Kinas innovations- och teknikpolitik vid Lunds universitet.
   
 • Bakgrund: Bland annat teknik- och vetenskapsråd i Peking.
   
 • Utbildning: Doktorerat i ekonomisk historia vid London School of Economics.
   
 • Sommarpratar: 6 juli.
 • 14 juli: Lars-Eric Aaro, vd för gruvföretaget LKAB och bergsingenjör från Luleå tekniska universitet.
   
 • 3 augusti: Alice Bah Kuhnke, hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF.