Karriär

Sex råd för att rekrytera rätt

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Dags att utöka teamet eller anställa mer folk? Förblindas inte av fina utbildningstitlar, se till att ”titta rätt”. Här är sex saker du bör ta hänsyn till istället för utbildningsnivå.

Publicerad

I Storbritannien har det blivit en del rubriker efter att Ernst and Young berättade att de slutat kräva universitetsutbildning vid anställning. Man ville ta bort tröskeln för sökande och ansåg att examen inte per automatik innebar att personer var lämpliga. Fler företag har följt efter. Men är det ett smart drag?

Enligt Lazlo Bock är det så. Han är Googles tidigare personalchef, och författare till Work Rules!. Bock har i en intervju med New York Times avslöjat att andelen anställda utan universitetsutbildning på Google stadigt ökade under de år han jobbade för företaget.

– Efter två eller tre år är hur du presterar på jobbet väsensskilt från vad du gjorde i skolan. Färdigheterna som du använder på universitet är väldigt annorlunda. Du är även en annan person. Ju mer du växer och lär dig så ser du saker på ett nytt sätt, säger Lazlo Bock till New Tork Times.

Så om man inte ska spana efter utbildning och skolprestationer när man anställer, vad ska man då titta efter? Här är Lazlo Bocks sex tips på vad man ska prioritera istället.

Läs mer:

1. Problemlösning

Oavsett hur bra ditt företag går, varje dag består av olika små problem som måste lösas och tids nog kommer det ett större. Därför är bra problemlösare alltid bland de bästa anställda som finns. Sitter du och intervjuar – se till att fråga om hur de har överkommit och löst svårigheter. Den här informationen visar två värdefulla sidor hos den sökande. Dels hur de har bemött verkliga problem, och samtidigt avslöjas vilka typer av utmaningar som kandidaten tycker är viktiga.

2. Tänka positivt

Allt i livet är inte rosenskimrande, och alla kan ha dåliga jobberfarenheter. Men en sökande som enbart pekar ut negativa saker om tidigare arbetsgivare, eller beskriver hur hen vantrivdes, bör få varningsklockorna att ringa. Istället ska man få upp ögonen för de som trots negativa upplevelser valt att lära sig något värdefullt från tidigare jobb.

3. Annan bakgrund

Man brukar säga att lika barn leka bäst, men ibland bör man problematisera detta. Mångfald, i kön, bakgrund och etnicitet är positivt. Detta då det ger företaget en bredare erfarenhetspalett, vilket i sin tur kan utväxlas till fler möjligheter. Mångfald motarbetar även inskränkthet både i kultur och i problemlösning.

Läs mer:

4. Erfarenhet

Det här är förvisso en självklarhet, men erfarenhet övertrumfar många gånger utbildning. Verklig praktisk arbetslivskunskap går inte att ersätta med något annat. Att anställa en ”okvalificerad” person när det kommer till utbildning, men med rätt erfarenhet ger även en ny dimension. Detta då hen angriper problem och utmaningar från ett annat perspektiv än det som lärs ut vid högskolan.

5. Emotionell intelligens

Fråga kandidater hur de har tagit konstruktiv kritik, samt hur de gjort när de givit negativ feedback. Dessa två saker avslöjar hur personen i fråga interagerar med andra samt om känslor förhindrar dem från att lära sig från sina misstag.

6. Fråga dina anställda

Enligt Lazlo Bock ska man inte vara rädd för att fråga sina egna anställda om rekommendationer. De förstår arbetet och vad som förväntas av individen. Och om de vet någon som skulle passa, så gör personen ifråga säkert det. De flesta har även en spärr som gör att de inte skulle rekommendera ”fel” person.