Karriär

Sätta mål i karriären – och nå dem

Foto: Alamy
Foto: Alamy

GUIDE. Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade än andra. De har en vision för sig själv, sin karriär och sitt liv i övrigt. De tänker ofta på målbilden, och hur, inte om, de kommer dit.

Det börjar med visionen

I guiden ”Vad vill jag egentligen arbeta med” får du hjälp att bli mer klar över din egen vision. Visionen är din utgångspunkt som du använder för att sätta dina mål i karriären. När din vision och dina mål hänger ihop och du har klarlagt dina värderingar och i dina drivkrafter så ökar det din motivation. Du vet åt vilket håll du är på väg och varför.

Vilka mål ska jag ha?

Det är lämpligt att ha tre typer av mål:

1. Kortsiktiga mål, ca 6-12 månader bort.
Mål som vanligen är kopplade till din roll eller ditt ansvarsområde, men som samtidigt ska hjälpa dig att nå dina mer långsiktiga mål.
 

2. Långsiktiga mål, ca 3-5 år bort.
Det kan vara jobb- eller karriärmål som känns utmanande, inspirerande och realistiska.
 

3. Mål för utveckling av din person, ett eller två stycken.
Utveckla dina förmågor som är kopplade till dig som person och ditt sätt att vara,  till exempel kommunikation, samarbete, lyssnande, ditt sätt att tänka om dig själv, självförtroende. En fråga du kan ställa dig för att bli mer klar över vad du kan behöva utveckla är: “vilken förmåga, om jag utvecklade den ytterligare och blev riktigt riktigt bra på den, skulle göra störst skillnad för mig i mitt jobb/min karriär?”

Skriv ner och gör en plan!

Bara tre procent av alla människor skriver ner sina mål. Genom att du ”tänker på papper” så blir målen tydliga och konkreta. Gör som framgångsrika idrottare, skriv ner din vision och målen som är kopplade till den någonstans där du lätt kan se dem så att de fungerar som en positiv mental bild för dig. Sannolikheten att du ska nå dina mål ökar mångdubbelt.

Gör en personlig handlingsplan. Ingenjörer är bra på att göra projektplaner, få av oss använder de kunskaperna när vi ska göra en personlig plan för egen utveckling.

Börja med att sätta en deadline för varje mål . Du kan behöva dela upp målen i delmål. Skriv sedan, för varje mål, ner alla aktiviteter du kommer på som du behöver göra för att nå målet. Organisera därefter aktiviteterna i en handlingsplan/projektplan. Fyll på efter hand som nya saker dyker upp. Den här planen behöver du sedan arbeta med regelbundet genom att fylla på, ta bort och prioritera.

Att nå dina mål – 80/20-regeln

Att ha en plan är en bra start, men det betyder inte att målet nås, du måste omsätta den till handling. Det handlar om att du bestämmer dig och att varje dag göra någonting, litet eller stort, som tar dig närmare dina mål. Bestäm dig också för att bli riktigt bra på det du håller på med eller vill hålla på med.

Fokusera på de aktiviteter som ger dig störst värde. Tänk  80/20-regeln. Ofta är det så att 20 procent av dina aktiviteter ger 80 procent av det önskade värdet.  Välj ut och fokusera på dem!  Skaffa dig ett system som hjälper dig att prioritera bland allt det du ska, borde, måste, vill eller kan göra. Välj ut de mest värdeskapande aktiviteterna, gör dem först och gör klart innan du hoppar till nästa.

Ta hundraprocentigt ansvar

Det är du och bara du som ansvarar för att sätta igång det som behöver hända för att du ska nå dina mål. Bestäm dig för att ta fullt ansvar. Det innebär att du:

- Tar ansvar för dina resultat, beslut och val.
- Inte skyller på någon eller något annat, inte anklagar någon annan, eller kommer med ursäkter.
- Inte väntar på eller förlita dig på att någon kommer och ”fixar det” åt dig.
- Gör de saker du lovat dig själv och andra – i smått och stort.
- Ber om ärlig feedback från andra.

Ge dig tid för reflektion

Reflektion är något som är viktigt men ibland är svårt att få till. För att växa måste du regelbundet reflektera över din riktning, dina mål, vad du gör som fungerar bra, hur du kan använda dina styrkor bättre, hinder du stöter på och  vad du lär dig. Avsätt tid gärna med en extern och neutral coach vilket kan vara en stor hjälp.

Vid reflektion på egen hand är följande matris ett bra redskap. Gör en fyrfältare och benämn respektive fält  med: Observation, Känsla, Tanke respektive Vilja.

När du vill reflektera kring en situation börjar du med att notera i ”Observation” vad som hänt, status och fakta. Gå sedan vidare till fältet ”Känsla” och notera dina känslor kring det inträffade. Skriv sen i  fältet ”Tanke” vad du tänker kring detta.

Sista steget är ”Vilja”, vad vill du med det här, vilka steg vill du ta nu.  Matrisen är ett bra sätt att knyta ihop tanke-känsla-handling.

Observation

 

 

Känsla

Vilja

 

 

 

Tanke

Checklista om att sätta mål i karriären – och nå dem

Hur går du bäst till väga för att sätta upp realistiska mål? Pricka av Ingenjörskarriärs checklista för att få stöd i tankearbetet.

Checklista

Dina mål bör utgå från din vision/din målbild för dig själv.  Skriv ner den.

Formulera tre typer av mål: kortsiktiga på 6-12 månaders horisont, långsiktiga på 3-5 års sikt samt ett par personliga utvecklingsmål.

Skriv ner målen!

Bryt ner målen till aktiviteter och för in dem i en handlingsplan.

Bestäm dig för att göra något varje dag som tar dig mot dina mål.

Formulera målen som SMART-mål.

Tänk 80/20 och fokusera på de mest värdeskapande aktiviteterna.

Lär dig och använd någon modell för att dagligen prioritera bland aktiviteterna.

Boka tid med dig själv för regelbunden reflektion.

Bestäm dig för att ta hundraprocentigt eget ansvar.