Karriär

Så stärker du utmattade medarbetare

Många medarbetare är trötta efter ett år av pandemi. (Genrebild) Foto: Julia Volk/Pexels
Många medarbetare är trötta efter ett år av pandemi. (Genrebild) Foto: Julia Volk/Pexels

Coronapandemins andra våg ställer stora krav på ett aktivt ledarskap. Här är några steg som rustar trötta medarbetare inför nästa år.

Publicerad

Vårens chocktillstånd med hög och beslutsam aktivitet har för många medarbetare ersatts av en tilltagande pandemileda. Och när många nu lider av trötthet, stress och oro ställs stora krav på ledare att stärka den psykologiska motståndskraften. Merete Wedell-Wedellsborg, verksam som psykolog inom näringslivet, tipsar i Harvard Business Review om några grepp för att rusta ledare och medarbetare inför 2021:  

Bråskande kontra viktigt

Vårt naturliga svar på akuta kriser är ofta att tänka kortsiktigt. Allt som inte är brådskande ställs åt sidan. Men i nuvarande läge behöver ledare och team undvika frestelsen att skjuta fram saker i väntan på att coronasituationen lugnar ner sig. Överväg istället vilka steg som kan tas här och nu för att komma ur krisen som ett starkare företag. Då undviks risken att bli akterseglad när efterfrågan väntas öka i takt med att vaccineringar drar igång. För att kunna agera krävs dock att både ledare och anställda är motiverade.

Motivation

Situationen med distansarbete kan medföra mycket stress, ensamhet och oro. Här måste ledare vara medvetna om risken för mental ohälsa. Det innebär att anställda behöver mer omtanke och uppmärksamhet. Här krävs ökad chefsnärvaro, lyhördhet och förmåga att lyssna. Som ledare kan du även närma dig tvivel och obehag genom att dela egna känslor och upplevelser av situationen. Då kommer andra att följa efter och öppna sig. Det är dock viktigt att samtidigt förmedla en känsla av stabilitet och uppmuntra medarbetare att nå mål. Det minskar risken för passivitet och mobilisering av krafter underlättas.

Förmedla energi

När vi inte vet längden på pandemin står ledare inför utmaningen att upprätthålla energin hos sig själva och i sina team. Men nu hjälper inte längre peppande uttalanden som ”vi ska ta oss igenom det här” utan kommunikationen måste snarare fokusera på hur det ska gå till. Nyckeln är att dagligen få energin att fortsätta flöda. Det innebär att aldrig acceptera att möten och andra interaktioner blir tråkiga. Korta exempelvis därför Zoommöten och uppmuntra feedback inom teamet. Andra tips är att dela framgångshistorier, ha tävlingar, dela upp långa projekt i kortare sprintar och ha en fortlöpande kommunikation med medarbetarna.