Så skapas hållbar motivation och hälsa på jobbet

2020-01-28 12:48  

Arbetsplatsen kan vara en miljö där människor blomstrar - eller vissnar. Med modern motivationsteori i ryggen finns goda förutsättningar att stärka organisationens chanser att bidra till hälsa och tillväxt. Det framkom under en vetenskaplig konferens i Stockholm i förra veckan.

– Istället för att fråga oss hur vi kan motivera människor borde vi fråga oss hur vi kan skapa de förutsättningar som gör att människor kommer att motivera sig själva, säger Anja Hagen Olafsen, professor vid institutionen för ekonomi, marknadsföring och juridik vid Universitetet i Sydöstra Norge, USN.

Hon talade på en vetenskaplig konferens som arrangerades av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga vetenskapsakademin och Sveriges Psykologförbund på Naturhistoriska i Stockholm. Konferensen lyfte fram forskning om hållbar motivation och hälsa genom hela yrkeslivet av svenska och internationella forskare inom psykologi och beteendevetenskap.

Enligt det gamla sättet att se på motivation behövs det, förenklat, en form av kontroll där vi med morot och piska förmår människor att göra något för att vinna eller undvika någonting. Det nya sättet att se på motivation, som bygger på den vetenskapligt underbyggda teorin Self Determination Theory, handlar i stället om självstyre.

Läs mer: Företaget tog bort sin vd − och låter de anställda bestämma

– Alltså att människor gör någonting av egen inre kraft eller driv, för att vi vill och för att det känns rätt, säger Anja Hagen Olafsen.

Drivet i människor får du alltså inte bäst fram genom att erbjuda yttre belöningar eller bestraffningar utan genom att se till att tre viktiga förutsättningar finns på plats. För det första: ge tillräckligt med inflytande för att kunna ta egna informerade beslut. För det andra: se till att medarbetarna upplever sig ha tillräcklig kompetens och får bruka och utveckla den. För det tredje: se till att alla medarbetare känner tillhörighet i sitt team och med sin arbetsplats.

För att de här förutsättningarna ska komma på plats så ger motivationsforskningen stöd för att arbetsplatsen, chefen och kollegornas grundläggande support spelar roll. I praktiken handlar det om att kunna relatera till andras perspektiv, uppmuntra initiativ och upptäckarlust, erbjuda relevanta val och logik, ge positiv och konstruktiv återkoppling samt att undvika kontrollerande beteende.

– Enligt Self Determination Theory ses människan som en aktiv organism som söker utveckling och tillväxt. Man kan se människan som en planta som behöver de här sakerna för att växa, säger Anja Hagen Olafsen.

Läs mer: Forskare om självledarskap: ”Inre motivation löser inte allt”

Under senare tid har även den mörka sidan av motivation, behovsfrustration, uppmärksammats allt mer, berättar hon. Behovsfrustration är något helt annat än brist på tillfredsställelse. Den uppstår när behoven aktivt undermineras genom till exempel press och utestängning. Missnöje följer av en passiv åsidosättande av de grundläggande psykologiska behoven, medan behovsfrustration följer av ett aktivt förhindrande av de grundläggande psykologiska behoven. För individen får det olika konsekvenser. Otillfredsställande behov kan kväva psykologisk integration och välbefinnande medan underminerade behov kan skapa psykologisk fragmentering och leda till ohälsa.

– Att inte ge de basala näringsämnena är som att kasta gift på en växande planta, säger Anja Hagen Olafsen.

En levande planta som lider brist på sol, jord och vatten (alltså inte får sina behov tillfredsställda) kommer sluta växa och till sist duka under. Men gift och saltvatten kommer med säkerhet döda den och det snabbt. En liknande distinktion kan göras till arbetsplatsen. Bristande anknytning till kolleger kan göra att medarbetaren känner sig mindre levande och lycklig på jobbet medan utfrysning och utstötning kan göra att arbetstagaren känner sig isolerad och deprimerad. På liknande sätt är det värre för medarbetare att behöva följa ett beslut hen inte står bakom än att inte få vara med och fatta beslut i organisationen.

– Om medarbetare inte känner att deras kompetens tas till vara, känner sig pressade eller utstötta kommer de ha mer frånvaro, vara mer benägna att säga upp sig och deras sömn kan dessutom försämras med psykisk ohälsa till följd, säger Anja Hagen Olafsen.

Artikeln publicerades först i Personal & Ledarskap.

Jennie Jensen

Mer om: Karriär Hälsa

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt