Karriär

Så här stort är lönegapet mellan kvinnliga och manliga nya ingenjörer

Nyutexaminerade kvinnliga ingenjörer tjänar i genomsnitt drygt 1 000 kronor mindre i månaden än sina manliga nyutexaminerade kolleger. Foto: Lukasz Olek
Nyutexaminerade kvinnliga ingenjörer tjänar i genomsnitt drygt 1 000 kronor mindre i månaden än sina manliga nyutexaminerade kolleger. Foto: Lukasz Olek
Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingejörer
Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingejörer

Nyutexaminerade kvinnliga civilingenjörer får över tusen kronor mindre i lön på första jobbet jämfört med män i samma situation. Det visar ny statistik från Sveriges ingenjörer.

Publicerad Uppdaterad

Sök bland de hetaste nya ingenjörsjobben i Ny Tekniks platsbank

För några år sedan skedde ett trendbrott med civilingenjörernas ingångslöner. Det lönegap som länge funnits mellan män och kvinnor hade jämnats ut och var nästan obefintligt.

Men under 2017 började skillnaderna i de unga ingenjörernas lönekuvert återigen att öka, och under 2018 växte gapet ytterligare.

I snitt får nyutexaminerade civilingenjörer i dag 32 700 kronor i ingångslön. Men fördelas statistiken efter kön kan man se att kvinnorna får 1 097 kronor mindre i lön jämfört med männen.

– Vi ser väldigt allvarligt på situationen och upplever den här skillnaden som obegriplig. I det här läget när man är utexaminerad utan erfarenhet ska gapet inte vara så här stort. Vi förespråkar individuell lönesättning, men det ska naturligtvis inte vara någon skillnad mellan män och kvinnor när förutsättningarna är lika, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer.

”Kvinnor måste stärka sig själva”

En förklaring till att utvecklingen mot mer jämställda ingångslöner nu har stannat av kan vara att kvinnor är lite mer försiktiga kring sina löneanspråk, tror Camilla Frankelius.

– Jag tror att kvinnor är lite mer blygsamma och måttliga. Killar drar på lite mer.

Hennes råd till nyutexaminerade kvinnor är därför att förbereda sig noggrant inför ett kommande lönesamtal.

– De måste stärka sig själva genom att ta reda på hur lönerna ligger på arbetsplatsen. De kan även kolla upp statistik med sitt fackförbund. Man kan också träna upp sin argumentation och hur man pratar om lönen, som ju kan vara lite obekvämt under intervjun.

Starten är viktig – lönerna kommer inte ifatt

Men Camilla Frankelius vill framför allt lyfta fram arbetsgivarnas ansvar för en mer jämställd lönenivå.

– De borde verkligen se om sitt hus. Den här gruppen som de i nuläget betalar lägre är en av de starkaste och kunnigaste yrkesgrupperna, som de kommer ha ett stort behov av framöver. Vi vet också att man i dag inte är lika trogen en arbetsgivare, och de riskerar därför att inte få behålla dem särskilt länge.

En lägre ingångslön lägger också ribban för kvinnornas framtida löneutveckling.

– Det finns tyvärr en trend att lönerna inte jämnas ut. Därför är starten jätteviktig. Byter man inte jobb, som ju annars är väldigt effektivt sätt att förändra den här situationen, så ligger det här skillnaderna kvar, säger Camilla Frankelius.

Lönestatistiken bygger på en undersökning bland Sveriges ingenjörers drygt 70 000 yrkesverksamma medlemmar.

Ta del av Sveriges ingenjörers lönestatistik via denna länk.

Rekommenderad ingångslön 2019 och meddellön 2018

Sveriges ingenjörer rekommenderade ingångslön 2019:

Civilingenjörer: 34 500 kronor i månaden

Högskoleingenjörer: 32 600 kronor i månaden

 

Här är månadslönerna för civilingenjörer och högskoleingenjörer under 2018:

Civilingenjör, privat sektor: 55 530 kronor i månaden

Civilingenjör, statlig sektor: 48 418

Civilingenjör, kommun och landsting: 47 424

Högskoleingenjör, privat sektor: 45 541

Högskoleingenjör, statlig sektor: 42 273

Högskoleingenjör, kommun och landsting: 39 964

Källa: Sveriges ingenjörer

Medellönen i Sverige var 33 700 kronor i månaden enligt den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (2017).