Karriär

Så har ingenjörernas löner ökat

Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.
Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Lönerna för civilingenjörer som grupp ökade mer förra året än året innan – inom alla sektorer, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer. Men störst blev höjningen för högskoleingenjörerna i privat sektor.

Publicerad

En genomsnittlig civilingenjör i privat sektor tjänade 53 781 kronor i månaden förra året, nästan 10 000 kronor mer än en högskoleingenjör i samma sektor. Detta visar Sveriges Ingenjörers färska lönestatistik, baserad på svar från 70 000 medlemmar.

Högskoleingenjörerna inom privat sektor var dock de som sett till nivåhöjningstalen, alltså löneökningarna i procent sett till hela gruppen, fick den största ökningen 2017: 2,7 procent, att jämföra med 1,6 procent året innan.

För civilingenjörer i privat sektor blev nivåhöjningen också högre förra året än året innan, men något lägre än för högskoleingenjörerna i samma sektor: 2,6 procent 2017, att jämföra med 1,3 procent 2016.

- Vi har en from förhoppning om att nivåhöjningen beror på att arbetsgivarna är beredda att ge sina anställda högre löner än de har gjort de senaste åren. Det är bra att vi ser förbättringar, men det är långt ifrån vad det borde vara sett till konjunkturen eller hur det går för företagen och för våra stora branscher, däribland bil- och lastbilsföretag, skogs- och stålindustrin. Det borde avspegla sig mycket mer i ingenjörernas lönekuvert, som ju har bidragit starkt till resultatet, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers lönestatistik visar också att civilingenjörerna som grupp fick över 2 procent högre lön förra året, oavsett sektor. Året innan låg siffran mellan 1,3 (privat sektor) och 2,0 procent (kommunal sektor).

En möjlig förklaring till förra årets nivåhöjning är enligt Camilla Frankelius ingenjörsbristen. Arbetsgivare som vill behålla eller rekrytera en ingenjör kan ha insett att de måste erbjuda högre löner än tidigare. En annan möjlig förklaring till att lönerna har ökat mer förra året än året innan för ingenjörerna som grupp är att fler bytte jobb. Enligt Sveriges Ingenjörers siffror bytte drygt 22 procent av medlemmarna inom tjänstesektorn jobb förra året. Inom industrin låg siffran på 23 procent. Det innebär att ungefär var femte ingenjör inom tjänstesektorn respektive industrin gjorde ett jobbyte.

- Vi som förbund tycker att det är positivt att man byter jobb då och då, inte bara för lönen utan också för kompetensen. Att byta jobb är det bästa sättet att höja sin lön. Men företagen måste också se värdet i sina anställda, säger Camilla Frankelius.

Då gäller det för arbetsgivarnas del att vara tydlig med vilken kompetens som värderas, och betala sina anställda bättre, tycker Camilla Frankelius.

Så mycket ökade lönerna för ingenjörer som grupp 2017

Civilingenjör, privat sektor: 53 781 kronor/månad

Högskoleingenjör, privat sektor: 43 923 kronor/månad

Civilingenjör, statlig sektor: 47 321 kronor/månad

Högskoleingenjör, statlig sektor: 40 659 kronor/månad

Civilingenjör, kommun & landsting: 45 880 kronor/månad

Högskoleingenjör, kommun & landsting: 38 448 kronor/månad

Källa: Sveriges Ingenjörer

Civilingenjörer, privat sektor: 2,6 procent (2016: 1,3 procent)

Högskoleingenjörer, privat sektor: 2,7 procent (2016:1,6 procent)

Civilingenjörer, statlig sektor: 2,2 procent (2016: 1,6 procent)

Civilingenjörer, kommunal sektor: 2,4 procent (2016: 2,0 procent)

Källa: Sveriges Ingenjörer