Opinion

”Rekonstruktion är att föredra”

DEBATT. Allt mer av bilens förädlingsvärde ligger hos leverantörerna, utanför fordonsfabrikens väggar. Åbjörnssons traditionella ”inkråmstänkande” och att Saab skulle komma bättre till sin rätt vid en konkurs stämmer inte, skriver Fredrik Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen.

I sitt inlägg konstaterar advokat Rolf Åbjörnsson att Saab-krisen och räddningsinsatserna är unika för svenskt vidkommande. Han har också sina insiktsfulla poänger till varför Saab kan komma till sin rätt med sin unika kompetens.

Tidigt intog vi, FKG – Fordonskomponentgruppen branschorganisation för fordonsindustrins underleverantörer, positionen att stödja en rekonstruktion framför en konkurs för Saab Automobile. Som branschorganisation ska vi verka för att våra medlemmar får rätt affärsförutsättningar samt föra deras samlade talan i större sammanhang. Tillsammans med juridisk expertis inom obeståndsrätt gjordes bedömningen att rekonstruktion av Saab framför konkurs var att förorda för våra medlemmars skull.

Rekonstruktion ger en möjlighet att få tillbaks en del av fordringarna, samtidigt som eventuella immaterialrättsliga tillgångar som varumärke, patent, licenser skulle kunna följa med aktiebolaget och dess nya ägare.

Det är viktigt att påpeka att allt mer av en bil utgörs av mjukvara, precis som allt mer av bilens totala förädlingsvärde ligger utanför fordonsfabrikens väggar. Den sker i leverantörsledet. Med detta påpekande vill vi ha sagt att Åbjörnssons traditionella ”inkråmstänkande” vid en konkurs framför rekonstruktion inte är tillfredsställande i Saabs fall.

I bilvärlden är det inte brist på fabriker eller sammansättningslinjer – det finns ett tiotal som går att köpa redan idag. Däremot är det immateriella eftersökt och – detta för att det är kostsamt och tidskrävande att skapa för dem som inte förfogar över det.

Vad händer i samband med en konkurs respektive utförsäljning av en biltillverkare? Här är ett exempel:

För sex år sedan skingrades, enligt Åbjörnssons princip, brittiska MG Rover vid en konkurs för det konsortium som försökt driva produktionen vidare. Stora delar av boet hamnade i Kina – där tillverkas nu "Roewe" (de fick inte varumärket) på en delvis gammal teknikplattform.

Vi vet inte i detalj vilka patent eller licenser som Saab respektive GM äger eller har rätten till i denna affär. Däremot vet vi att det är brukligt att licensrätter inte kan överlåtas. En begränsning som kan göras gällande mot ett konkursbo, vilket kan märkbart reducera boets värde. Vi vet inte heller till fullo vilka bolag som äger eventuella Saab-patent – hamnar de i så fall utanför konkursboet?

En konkurs och sedan ett nytt förfarande tar tid, osäkerhet kring varumärket, volymerna uteblir där allt slår tillbaks på leverantörerna.

Därför är FKGs ståndpunkt klar – hellre fortsatt rekonstruktion än konkurs. För oss, och det svenska fordonsklustrets dynamik, är Saab en viktig del.

Fredrik Sidahl, VD FKG AB