KARRIÄR

Professorns varning: Lär inte enbart av dina misstag

En tappad strutglass
Att läsa av sina misstag är bra – men det finns även andra ställen att lära på.

Att lära sig av sina misstag ses oftast som en självklarhet. Men det räcker inte för att bygga långsiktigt framgångsrika organisationer menar författarna till en artikel i Harvard Business Review.

Det är Robin M Hogarth, professor emeritus i kognitiv psykologi, och beteendevetaren Emre Soyer – båda författare till boken The Myth of Experience – som ger tips och varningar.

Analysera även det som fungerar

Skribenterna använder ett fiktivt företag som exempel. Ledningen har just upptäckt att en fjärdedel av säljarna misslyckas med att nå sina säljmål och en undersökning visar att dessa säljare inte använder ett av de säljverktyg som företaget har. Då är det lätt att begå misstaget att tro att man hittat felet. Men undersöker man hur resterande säljare, de som når sina säljmål, arbetar kanske det visar sig att inte de heller använder verktyget. I sådant fall ligger skillnaden i någon annan detalj.

Se det som fungerar

Istället för att leta bland misslyckandena kan det vara givande att titta på det som lyckas. Ta reda på vilka komponenter som är återkommande när saker fungerar, uppmanar Hogarth och Soyer. De återkommer till exemplet med säljarna. Kanske ser man då att de säljare som lyckas förbereder sig inför viktiga säljsamtal i en vecka medan de som inte når kraven lämnar det till sista minuten.

Hitta dåliga processer även när det går bra

Även när allt löper på bra kan det vara viktigt att hålla utkik efter processer som kanske inte är bra. I exemplet med säljarna kanske det visar sig att de effektiva säljarna fuskar med sina siffror eller saboterar för sina kollegor. Sådant kommer förr eller senare att straffa sig och leda till större misslyckanden inom organisationen, menar skribenterna.

Det viktiga, skriver Hogerth och Soyer till sist, är att inte analysera antingen misslyckanden eller framgångar. ”Ledare bör analysera faktorerna som finns bakom båda delar”, skriver de.