Karriär

Omlokaliserade myndigheter jagar ny kompetens

I höst flyttar Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor till Katrineholm. ”Det finns medarbetare som frivilligt anmält intresse för att jobba i Katrineholm. Men sedan finns det även de som motvilligt har blivit omlokaliserade”, säger Elin Faltin, hr-chef.Foto: Stefan Sollfors / Alamy
I höst flyttar Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor till Katrineholm. ”Det finns medarbetare som frivilligt anmält intresse för att jobba i Katrineholm. Men sedan finns det även de som motvilligt har blivit omlokaliserade”, säger Elin Faltin, hr-chef.Foto: Stefan Sollfors / Alamy
Elin Faltin.Foto: Bosse Alenius
Elin Faltin.Foto: Bosse Alenius

Regeringen omlokaliserar och placerar nya myndigheter utanför Stockholm. Kompetensbristen verkar än så länge inte vara något problem i Sundsvall och Katrineholm.

Publicerad

För att öka den statliga närvaron runt om i Sverige tog regeringen i augusti 2017 beslut om att omlokalisera och placera nya myndigheter utanför Stockholm. Beslutet ska sätta stopp för centraliseringen i samhället och göra det möjligt för människor att bo kvar på mindre orter.

En myndighet som berörs av omlokaliseringen är Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Under hösten 2017 har ett 30-tal anställda fått besked om att deras tjänster flyttas från Solna till det nya huvudkontoret i Katrineholm.

– Det här beslutet kom som en chock för myndigheten och det påverkar ju arbetsglädjen och arbetsmiljön, säger Elin Faltin, hr-chef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

För att få med sig så många av sina medarbetare som möjligt erbjuder myndigheten möjlighet för jobb på distans, pendelersättning och att kunna tillgodoräkna sig restiden till arbetet.

– Det finns medarbetare som frivilligt anmält intresse för att jobba i Katrineholm. Men sedan finns det även de som motvilligt har blivit omlokaliserade, säger Elin Faltin.

Vill hitta ny kompetens

SSM planerar även att anställa omkring 20 nya personer, och rekryteringen tog fart redan i december.

– På de områden vi har rekryterat så går det bra. Vi vill bland annat anställa ingenjörer inom teknisk fysik i form av inspektörer och utredare inom specialområden. Men kompetenser som varit svåra att hitta är experter inom kärnkraft.

Interna undersökningar hos myndigheten visar att Strålsäkerhetsmyndighetens medarbetare vill fortsätta sin anställning då de har ett viktigt och meningsfullt uppdrag. Elin Faltin berättar att deras jobb påverkar samhället i stor utsträckning eftersom de arbetar statligt. Myndigheten ger även möjligheter som ska underlätta privatlivet, som till exempel flextid.

– För många är det viktigt att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv, och vi är en arbetsgivare som gärna vill bidra till att den balansen finns, säger hon.

I september öppnar en helt ny digitaliseringsmyndighet i Sundsvall. Inför det har regeringen tillsatt en organisationskommitté som leds av Bengt Kjellson. Rekryteringen av medarbetare har just börjat och framtiden för myndigheten verkar positiv, enligt Bengt Kjellson.

– Vi har inte kommit så långt i anställningsprocessen ännu men det finns absolut ett bra rekryteringsunderlag i Sundsvall, säger han.

Jagar vassa personer inom it

Flera andra myndigheter har sina huvudkontor belägna i Sundsvall, bland annat CSN och Bolagsverket. Försäkringsbolag och banker har stora delar av sin it-verksamhet på orten. Digitaliseringsmyndigheten kommer främst att leta efter folk med kompetens inom it, som till exempel verksamhetsarkitekter, informationsarkitekter, projektledare och folk som arbetar med informationssäkerhet.

– Vi vill anställa vassa personer med erfarenhet inom it, utveckling och digitalisering. I och med att det redan finns så mycket offentlig verksamhet i Sundsvall med kompetenta personer så tror jag att de kommer lockas att börja arbeta på en ny myndighet och bygga upp något nytt, menar Bengt Kjellson.

Han berättar att de kommer att väga in jämställdhet och mångfald vid rekrytering. Digitaliseringsmyndigheten vill få in personer med skilda bakgrunder som kan bidra med olika aspekter.

Omlokaliseringar inom svenska myndigheter

Delar av Statens service-center till Sollefteå

E-hälsomyndigheten till Kalmar

Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad

Statistiska centralbyråns säte och delar av verksamheten till Örebro

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå

Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm

Polarforskningssekretariatet till Luleå

Myndigheten för kulturanalys till Göteborg

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö

Delar av Svenska ESF-rådet till Gävle

Delar av Universitets- och högskolerådet till Visby

Delar av Tillväxtverket till Östersund och Malmö

Delar av Tullverket till Malmö

Myndigheten för tillgängliga medier till Malmö

Trafikverket utökar i Kristianstad

Kronofogdemyndigheten till Kristianstad, Luleå och Sundsvall

Inspektionen för socialförsäkringen till Göteborg

Arbetsmiljöverket till Mölndal

Swedac till Borås

Sida till Botkyrka kommun

Källa: regeringen.se