Karriär

Ny utbildning ska ge företagen specialister

Företag saknar ibland speciell spetskompetens. En ny satsning på specialistutbildning ska svara mot det behovet.

Publicerad

Specialistutbildningen får under namnet Professional Licentitate of Engineering.

KK-stiftelsen finansierar en pilotsatsning med 16 miljoner kronor. Kungliga Tekniska Högskolan får åtta miljoner kronor medan Blekinge Tekniska Högskola och Örebro universitet får fyra miljoner vardera.

- Detta ger lärosätena en mer flexibel form av forskarutbildning, samtidigt som den leder till en kompetenshöjning i näringslivet, kommenterar Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen.

- Vi vet att denna typ av utbildningar efterfrågas av företagen och fyller ett viktigt behov.

Den nya utbildningen riktar sig till dem som redan är anställda. Det fortsätter de att vara under utbildningen. KK-stiftelsens finansiering gäller själva utbildningen på lärosätena.

Projektets övergripande forskningsområde kommer att vara Cyberphysical systems (CPS). Blekinge Tekniska Högskola bidrar med forskare från Software Engineering Research Lab, Örebro universitet med forskare från Centre for Applied Autonomous Sensor systems och KTH med forskare från skolorna för Arkitektur och samhällsbyggnad, Industriell teknik och management samt från Information och kommunikationsteknik.

Det finns totalt plats för 10 och 16 licentiater.