Karriär

Ny prognos: Ingenjörsbristen fortsatt hög

Bristen ingenjörer och tekniker inom bygg- och anläggningsbranschen slår i taket i AF:s prognos. Foto: Jörgen Appelgren
Bristen ingenjörer och tekniker inom bygg- och anläggningsbranschen slår i taket i AF:s prognos. Foto: Jörgen Appelgren
Louise Strandendahl, analytiker Arbetsförmedlingen. Foto: Affärsvärlden Redaktion
Louise Strandendahl, analytiker Arbetsförmedlingen. Foto: Affärsvärlden Redaktion

Störst är behovet av ingenjörer inom bygg och anläggning, enligt Arbetsförmedlingen.

Publicerad

Arbetsförmedlingens senaste prognos ”Var finns jobben” presenteras på onsdagen, och visar att det är stor brist på samtliga kategorier av civil- och högskoleingenjörer.

På en femgradig skala hamnar alla ingenjörsområden utom två på den allra högsta nivån. Det innebär att det är ”mer påtaglig brist” på kompetens. Störst är behovet av ingenjörer inom bygg och anläggning, inom elektroteknik samt inom maskinteknik.

– Det är en påtaglig brist i hela landet för alla ingenjörsområden, säger Louise Strandendahl, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Ingenjörsbristen beror på en stark konjunktur i Sverige, kombinerat med att det under en längre tid har utbildats för få ingenjörer.

– Hur konjunkturen ser ut är det som påverkar efterfrågan på ingenjörer snabbast. Men eftersom bristen är så stor, finns ingen risk att det blir ett överskott av ingenjörer på kort sikt om konjunkturen vänder, säger Louise Strandendahl.

Stora förändringar i samhället som har att göra med digitalisering, automation och hållbarhet bidrar till att behovet av ingenjörskompetenser ökar.

– Det finns en utveckling inom de flesta områden som har med hållbarhet att göra. Det fanns inte tidigare, säger Louise Strandendahl på Arbetsförmedlingen.

Prognosen tas fram två gånger per år, och utgår från intervjuer med 11 000 arbetsgivare om deras rekryteringsbehov.

Ingenjörsbristen

Bedömning av läget om ett år för ingenjörsyrken. Skalan är mellan 1 och 5, där värden över 4 hamnar i högsta kategorin och anger störst brist.

4,8 – Civilingenjör, ingenjör och tekniker inom bygg och anläggning

4,6 – Civilingenjör elektroteknik

4,6 – Civilingenjör maskinteknik

4,4 – Ingenjör och tekniker elektroteknik

4,4 – Ingenjör och tekniker maskinteknik

4,3 – Civilingenjör, ingenjör och tekniker logistik och produktionsplanering

4,0 – Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker kemi och kemiteknik

3,8 – Ortopedingenjörer och tandtekniker

3,6 – Laboratorieingenjör

Källa: Arbetsförmedlingen juni 2017