Karriär

Ministrarna har få högskolepoäng

Maud Olofsson och Göran Hägglund har inga högskolepoäng alls, Cecilia Malmström och Ewa Björling har många. Foto: Pawel Flato
Maud Olofsson och Göran Hägglund har inga högskolepoäng alls, Cecilia Malmström och Ewa Björling har många. Foto: Pawel Flato

I jämförelse med till exempel USA är de svenska ministrarna inte särskilt välutbildade. Näringslivsminister Maud Olofsson har ingen högre utbildning alls.

Publicerad

- Sannolikt är svenska ministrars formella utbildning lägre än många andra jämförbara länder, tror statsvetarprofessorn Sverker Gustafsson vid Uppsala universitet till TT.

Jämför man de svenska ministrarnas utbilning med till exempel de nya ministrarna i USA ligger Sverige i lä. Alla amerikanska ministrar har minst en akademisk grundexamen, enligt en sammanställning som New York Times har gjort. Energiministern Steven Chu har dessutom ett Nobelpris i fysik i sitt CV. Han vann priset 1997 för sitt arbete med laserkylning.

De svenska ministrarnas utbildningsnivå skiftar rejält. Bland de svenska ministrar som inte har någon akademisk utbildning att tala om märks näringslivsminister Maud Olofsson, som inte har någon eftergymnasial utbildning alls och socialminister Göran Hägglund som endast har en "företagsintern utbildning inom finanssektorn".

Sverker Gustafsson påpekar att antalet poäng från högskolan inte är något man bör stirra sig blind på. Det finns fler vägar till politiken än den akademiska. En karriär inom näringslivet eller via fackföreningar och folkrörelser är minst lika vanligt.

Självklart finns det även i regeringen de som plockat ihop en hel del högskolepoäng. Bland de högst utbildade är handelsminister Ewa Björling (m). Innan hon bestämde sig för att satsa på politiken på heltid, när hon blev riksdagsledamot år 2002, ägnade hon 17 år åt att forska på Karolinska Institutet vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Hon har doktorerat och är docent i virologi med fokus på hiv-prevention.

Även Cecilia Malmström (fp), som idag är Eu-minister, har doktorerat. Hon har en filosofie doktorsexamen i statskunskap. Migrationsminister Tobias Billström (m) hittar vi också i toppen på listan över de mest välutbildade i regeringen. Han har en filosofie magisterexamen i historia från Lunds universitet och en Master of Philosophy in Historical Studies från univeristet i Cambridge.

Ministrarnas utbildningar

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m)Civilekonom
Justitieminister Beatrice Ask (m)Studier vid internationella ekonomlinjen, Uppsala
Finansminister Anders Borg (m)Nationalekonom, forskarutbildning 60 poäng
Utrikesminister Carl Bildt (m)"Högre studier" vid Stockholms universitet
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m)Leg sjuksköterska
Handelsminister Ewa Björling (m) Tandläkare, med dr, docent
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)Företags- och nationalekonomi vid Lunds universitet
Biståndsminister Gunilla Carlsson (m)Ekonomisk specialkurs (1982—83), fristående kurser, Linköpings universitet
Migrationsminister Tobias Billström (m)Fil mag i Lund, Master of Philosophy, Cambridge
Försvarsminister Sten Tolgfors (m)Fil kand statskunskap
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)Journalistexamen, statskunskap, sociologi
Näringsminister Maud Olofsson (c)Inga akademiska studier
Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)Lantmästare, högskolestudier i Växjö 89—92
Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c)Socionom
Miljöminister Andreas Carlgren (c)Bedrev lärarstudier i Stockholm 81—83
Utbildningsminister Jan Björklund (fp)Officersexamen
EU-minister Cecilia Malmström (fp)Fil dr i statskunskap
Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp)Juridik vid Uppsala universitet
Högskoleminister Lars Leijonborg (fp)Socionom
Socialminister Göran Hägglund (kd)"Socialgymnasial" utbildning, "företagsintern utbildning inom finanssektorn"
Finansmarknadsminister Mats Odell (kd)Studier vid Stockholms universitet bl a national- och företagsekonomi
Folkhälsominister Maria Larsson (kd)Utbildad mellanstadielärare

Källa: TT