Karriär

Ljudstress plåga i kontorslandskapet

Mer än hälften av dem som jobbar i kontorslandskap lider av ljudmiljön. Det visar en ny undersökning.

Publicerad

57 procent stressas av de störande ljuden i kontorslandskapet. De ljud som är mest störande är prat, klampande steg, skrapande stolar och ringande telefoner.

– Störande ljud är en bortglömd arbetsmiljöfråga, säger Jan-Peter Strömgren på Hörselskadades Riksförbund, som har låtit göra undersökningen.

Många i undersökningen vittnar om att de inte bara blir störda i allmänhet, de har också svårt att höra andra i telefon, på möten eller på raster. Det gör det svårt att koncentrera sig, och kan leda till lägre effektivitet och i värsta fall misstag.

– Det här innebär en hälsorisk. Störande ljud är ett växande miljöproblem som måste tas på allvar, säger Jan-Peter Strömgren i ett pressmeddelande.

Varannan anställd störs av sina arbetskamrater varje dag, enligt rapporten. Lärarna har det värst, två av tre medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund klagar på ljudmiljön i rapporten. De övriga fackförbunden som har undersökts är Unionen, Journalistförbundet och Hotell- och restaurangfacket.

Hörselskadades Riksförbund vill att Arbetsmiljöverkets bullerföreskrifter ska skärpas. Ljudmiljön i skolor, förskolor och fritidshem är så dålig att både personal och barn far illa. Förbundet vill också att Socialstyrelsen inför riktvärden för hur mycket ljud man ska behöva stå ut med på kaféer och i restauranger och samlingslokaler. Dessutom behövs forskning om hur störande ljud påverkar människor på lång sikt.

- Vi vill få arbetsgivare, fack, kommuner, arkitekter och alla andra att börja tänka ”ljudsmart”, säger Jan-Peter Strömgren.

I dag drar förbundet i gång kampanjen ”Befria samtalet”, som ska pågå i ett år.

- Det är dags för ett samtalsvänligt Sverige, där alla mår bättre – inte minst de hörselskadade, säger Jan-Peter Strömgren.