Karriär

Klantig rekrytering sänker företagets varumärke

Ingrid Höög, vd på Wise Professionals. Foto: Wise Professionals
Ingrid Höög, vd på Wise Professionals. Foto: Wise Professionals
Foto: Imtmphoto / Alamy
Foto: Imtmphoto / Alamy

En ogenomtänkt rekryteringsprocess sänker företagets varumärke. Men trots att företag har svårt att hitta rätt arbetskraft – saknas ofta långsiktighet i kompetensförsörjningen.

Publicerad

– Av någon outgrundlig anledning värderar man inte sitt eget bemötande och saknar ofta förmåga att tänka utifrån och in, säger Ingrid Höög, vd på Wise Professionals.

Svenskt näringsliv skriker efter kvalificerad arbetskraft. Men trots att man har många stolar att fylla – finns en stor okunskap kring hur man ska bete sig i en rekryteringsprocess. Det menar Ingrid Höög som är VD på Wise Professionals.

Rekryteringsbyrån har med hjälp av Yougov gjort en undersökning av arbetssökandes ”söka-jobb-upplevelse”. Och i den framgår det tydligt att företagen får riktigt låga omdömen på sitt bemötande.

– Tyvärr är det så. Man underskattar hur viktigt det är med grundläggande artighet och respekt. Inom andra områden där man har kontakt med omvärlden, som support och kundservice, är man medveten om att man konkurrerar. Men när det kommer till arbetssökande är detta en blind fläck, säger Höög.

Läs mer:

Ingrid säger att allt för många företag har en ålderdomlig tanke när det kommer till rekrytering. Arbetsintervjun blir ett stelt möte där man ska försäkra sig om att kandidaten är tillräckligt kompetent.

– Många är extremt instrumentella och det blir lite som ett förhör för att se att man hittat rätt ”produkt”. Man vill ha de bästa – men har inte förtjänat dem. Tron är att de enbart kan fokusera på vad de vill få ut, vilket är olyckligt. Man måste vara medveten om att det är tvåvägskommunikation, säger hon. Och idag har minst 75 procent av alla kandidater gjort research på arbetsgivaren innan mötet, så de är mycket pålästa.

Ett bra sätt att se på anställningsintervjun är istället enligt Ingrid att också betrakta mötet som ett komplement för att få kunskap och att marknadsföra.

– Det är viktigt att förstå kandidatens förväntningar på mötet och att kandidaten sitter på den kompetens man behöver. Därför ska man tänka på att man som rekryterare är ”säljare” och kandidaten ”köpare”. Möter man förväntningar och presenterar tjänsten och företaget på ett bra sätt så ger man ett gott intryck – då levererar man i allmänhet en bättre upplevelse samtidigt som man får reda på om kandidaten matchar kravprofilen.

Läs mer:

Rekrytering ska inte ses som en ”engångshändelse” utan som en löpande kärnprocess. Att tro att man bara kan plocka in personal när helst man har behov är naivt och riskabelt. Och det är något som Wise/Yougov-undersökningen också visar. Alltför många arbetar med en reaktiv rekrytering - en enstaka aktivitet där man ska tillsätta en aktuell tjänst eller vakans som dykt upp.

– Som företag måste man vara medveten och proaktiv. Se över vilken typ av kompetens man behöver långsiktigt för att nå sina affärsmål. Se till att ligga steget före och minska riskerna för att hamna i tidsbrist när behovet väl uppstår. Man kanske också bör se över hur man definierar kompetens.

En viktig del i det långsiktiga rekryteringsarbetet är enligt Ingrid att se till att arbeta med flera kanaler och metoder parallellt. Säkerställa att information och bemötande till alla presumtiva sökande sker på bästa sätt i alla gränssnitt – digitala (webb, hemsidor, sociala medier), analoga (kontor, butik, reception) och mellanmänskliga (kontakter via telefon, möten, kundtjänst).

För om man lyckas med det så har man kommit en bra bit på vägen. Och vem vet, istället för att behöva leta kompetens med ljus och lykta – kanske man får in spontanasökningar på grund av sitt goda rykte.

Tre tips till de som ska rekryterar

69 procent väljer att inte köpa varor och tjänster från företaget efter en negativ söka-jobb-upplevelse.

76 procent kommer definitivt att köpa mer varor och tjänster från företaget efter en positiv söka-jobb-upplevelse.

93 procent tycker att responsen vid jobbansökan är viktigast i rekryteringsprocessen, och 90 procent anser att den påverkar deras syn på varumärket.

(Fler siffror – om det behövs)

59 procent av Sveriges rekryterare tycker det är ganska eller mycket svårt att rekrytera

27 procent har fått avbryta planerad expansion på grund av kompetensbrist

28 procent av de svenska företagen har varit tvungna att tacka nej till inkommande affärer på grund av kompetensbrist

Källa: Svenskt Näringsliv, rekryteringsenkäten (2016)

1. Alla som är delaktiga i en rekryteringsprocess bidrar till kandidatens upplevelse. Se till att synka er och var medvetna om vilken upplevelse ni vill ge.

2. Som rekryterande chef, se på intervjun som ett ”säljmöte”. Tänk på vilket intryck som ges och se till att vara påläst och förberedd. Träna ofta och i förvag.

3. Tänk större och längre när det gäller kompetensförsörjning. Se det som relationer man bygger över tid, och passa på att skaffa det rykte på marknaden som ni vill ha.