Karriär

Karina vässar framtidens svenska stridsflygplan

I en bransch dominerad av resursstarka jättar lyckas Gripen ligga i teknikens framkant. Här berättar ingenjören Karina Wandt om arbetet – och utvecklingen av framtidens svenska stridsflygplan. 

Publicerad

Nyligen genomfördes den första flygningen med Gripen E, som i princip är ett helt nytt stridsflygplan. Men även dagens Gripen C/D skiljer sig markant från föregångarna. Bland annat har flygplanet en omgjord cockpit med nya elektroniska displayer. Bakom utvecklingen står Saabs avdelning för human machine interface (människa-maskin-gränssnitt).

– Sverige ligger väldigt långt fram när det gäller HMI-frågor. Det flygplan vi flyger i dag har ett pilotgränssnitt i världsklass, och det tycker jag att vi ska vara stolta över, säger Karina Wandt.

Ingenjören är teknisk chef för HMI infrastructure på Saab. Avdelningen har ansvar för allt som piloten interagerar med i cockpit, från taktila knappar till flygplanets head up-display.

Karinas team har tagit fram en design mot piloten, med ett koncept för hur den bakomliggande tekniken ska se ut. Kraven är högt ställda. Systemen ska klara av att stötta piloten och ge interaktionsmöjligheter under väldigt hög belastning.

– Små detaljer i gränssnittet kan vara avgörande i ett kritiskt läge – och det är en utmaning att hitta rätt detaljer, säger hon.

Hennes val av teknikområde är ingen slump. Kommunikationen mellan människa och maskin går som en röd tråd genom utbildningen. Karina läste till civilingenjör inom elektroteknik på Chalmers, med inriktning användarvänlighet. Hon byggde på med kognitionsvetenskap och ytterligare en master, ”Entertainment design and technology”, på IT-universitetet i Göteborg.

– Den handlar om hur man anpassar teknik inom nöjesbranschen efter olika behov. Det kan exempelvis vara för en person som är synskadad. Vi tittade på hur tekniken kan hjälpa till i vardagen – och det är detta som jag har haft intresse för, att integrera tekniken i vardagen, säger Karina.

Efter utbildningen jobbade hon mycket med användargränssnitt, men Karina var nyfiken på att arbeta mot större produkter – och även hårdvara.

– Då låg fordonsteknik nära till hands. Och min man utbildade sig till stridspilot inom flygvapnet, så jag fick upp intresset för flygplanen, säger hon.

2007 började Karina jobba på Saab. Tio år senare handlar mycket av arbetet om att hitta ett konfigurerbart pilotgränssnitt som kan växa med de möjligheter som framtida teknik ger.

– Mycket fokus kommer ligga på att hitta den här konfigureringsmöjligheten – att inte låsa in design, utan kunna lägga till funktionaliteter och hårdvara. Det tror jag kommer bli jätteviktigt i framtiden, säger hon.

Ingenjören anser att framtidens gränssnitt kommer innehålla en högre grad av automation. Det innebär samtidigt en enorm ökning av den mängd av information som systemen kommer behöva bearbeta och sortera.

– Jag tror att utvecklingen kommer gå från HMI till ”human machine colaboration”. Istället för att användaren direkt styr så handlar det snarare om att ge input till systemet som sedan väljer hur det ska styras. Men gränssnittet kommer fortfarande vara viktigt. Vad behöver systemet av användaren – och vad behöver användaren av systemet, säger Karina Wandt.

Karina Wandt

Ålder: 37 år.

Yrkestitel: Technical manager for HMI infrastructure på Saab.

Utbildning: Läste elektronik på Chalmers, med inriktning användarvänlighet.

Bor: Linköping.

Civilstånd: Är gift och har två barn.