Karriär

ILO: Kvinnor borde ha mer betalt än män

Stina Kimstrand
Stina Kimstrand

Bättre utbildning, mer erfarenhet och högre produktivitet. Ändå har kvinnor sämre betalt än män. ”Även bland ingenjörer finns tyvärr oförklarliga löneskillnader”, säger Stina Kimstrand, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer.

Publicerad

När FN:s internationella arbetsorganisation ILO gör sin årliga globala undersökning av kvinnors och mäns löner är resultatet samma gamla vanliga. Lönegapet är stort och gapar allt större ju högre upp i lönetrappan man befinner sig.

Om man räknar bort den skillnad i lön som inte kan förklaras borde lönegapet vara det omvända i bortåt hälften av de 38 undersökta länderna. Kvinnor borde alltså tjäna mer än män, om man ser till respektive utbildning, arbetslivserfarenhet och produktivitet. Sverige, Brasilien och Ryssland är några av dessa länder.

I de 26 undersökta europeiska länderna borde kvinnorna i genomsnitt ha 0,9 procent mer betalt än männen. I själva verket tjänar de 18,9 procent mindre. I Kina, som också ingår i undersökningen, tjänar kvinnorna nästan 23 procent mindre än männen, trots att de har en ovanligt jämlik situation vad beträffar utbildning och så vidare. Svenska kvinnor borde tjäna 10 procent mer än männen, enligt ILO-undersökningen.

På Sveriges Ingenjörer tar man årligen fram statistik om medlemmarnas löner. Senaste rapporten Rön om lön och kön visar en skillnad i ingångslön på 750 kronor för civilingenjörer.

- Det har vi reagerat på förstås. Arbetsgivare har ett ansvar att sätta könsneutrala ingångslöner, säger Stina Kimstrand, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer.

Men det stannar inte vid olika ingångslön. Skillnaden blir större. När ingenjörerna har varit i yrkeslivet i ungefär fem år har gapet ökat till 2 000 kronor. Det är räknat på hela medlemsgruppen oavsett allting.

- Men gör vi en regressionsanalys – givet allting lika vad gäller exempelvis examensgrupp, yrkesverksamma år, befattning – så kvarstår en skillnad på 5 procent mellan manliga och kvinnliga ingenjörer som vi inte kan förklara.

I sina löneavtal förespråkar Sveriges Ingenjörer könsneutrala lönekriterier och individuell lön efter prestation.

- Det har inget med kön att göra. Finns det normer och strukturer som påverkar? Det är något att fundera över, säger Stina Kimstrand.

Hennes uppmaning till medlemmarna är att vara förberedd inför sitt lönesamtal och -förhandling. Det gäller lika för män och kvinnor.

- Det ansvaret ligger på individen. Däremot ska vi inte lägga ansvaret på enskilda kvinnliga ingenjörer och säga "du borde begära mer", för det är arbetsgivaren som har helhetsbilden och ansvaret för att ingen diskriminering sker. Vår inställning är att lön ska sättas utifrån prestation och könsneutrala kriterier. Varken kvinnor eller män ska ha mer på grund av att de är kvinnor eller män, säger Stina Kimstrand.

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook