Karriär

Hos Unicus it-konsulter blir asperger en styrka

Malin Allard, konsultchef på Unicus. Foto: Frida Rönnholm
Malin Allard, konsultchef på Unicus. Foto: Frida Rönnholm
Foto: Sam Edwards
Foto: Sam Edwards

Många personer med Aspergers syndrom står utanför arbetsmarknaden samtidigt som de har egenskaper som passar bra inom it-branschen. Konsultföretaget Unicus vill ta vara på de dolda talangerna.

Publicerad

På Unicus kontor i Stockholm har it-konsulterna tre saker gemensamt. De har alla asperger och har tidigare varit arbetslösa. De delar också ett stort intresse för teknik.

− Det som är lite häftigt med Unicus är själva affärsidén att dra nytta av de styrkor som kommer med en diagnos, och se till att de kommer till användning i riktiga jobb, säger Malin Allard, konsultchef på Unicus.

Företaget startade i Norge för tio år sedan, men har med åren expanderat inom Norden. Sverigekontoret har funnits i 2,5 år och utför konsultuppdrag inom systemutveckling, testautomatisering och kvalitetssäkring.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att fokusera och koncentrera sig länge, men också fallenhet för att se mönster och förutse avvikelser. Det här är egenskaper som många med asperger har.

− Våra konsulter är analytiska och logiska, de vill förstå och frågar ofta om varför man ska göra något. Och vid systemutveckling är det ju bra om man grottar ner sig i både detaljer och syfte, fortsätter Malin Allard.

Företagets 22 it-konsulter jobbar hos kunder som SEB, Handelsbanken, SVT och mobiloperatören Tre.

− Vi kanske har en annan säljprocess än andra konsultföretag, men när vi väl kommit in till en kund så är vi där på samma villkor. Vi ska göra ett bra jobb annars åker vi ut. Vi är ingen välgörenhet.

Samtidigt är öppenhet kring diagnosen en självklarhet ute på arbetsplatserna, och Unicus coacher finns med som stöd under starten av ett konsultuppdrag.

− Hos kunden finns också en work buddy som man kan vända sig till med olika frågor kring exempelvis möten eller hur en arbetsuppgift ska lösas.

Konsulterna måste ha grundkunskaper inom programmering, men förbereds i flera steg inför anställning och kunduppdrag. Här ingår exempelvis en utbildning i test- och kvalitetssäkring, praktik men också samtal om livet som konsult.

− Eftersom många kanske inte har jobbat förut så vet man inte riktigt hur det går till i arbetslivet, hur det är att vara på ett kontor. Vi identifierar också utmaningar och styrkor i en trygg miljö.

En utmaning kan vara en lite annorlunda syn på kommunikation och det sociala samspelet, eller att sätta gränser för arbetsinsatsen.

− Det här med good enough kan vara svårt för många. Det krävs en tydlighet när man ska börja en uppgift och när ska man sluta, men det är egentligen sådant vi alla behöver tänka på, säger Malin Allard.

Unicus stöter ibland på fördomar under kontakten med nya kunder. Många företag tror att det krävs stora anpassningar, att jobbmiljön är för stökig eller att svårigheter finns att skapa tydlighet kring arbetsuppgifter. Men farhågorna kommer oftast på skam.

− Det fungerar väldigt bra ute på arbetsplatserna. Många kunder kommer tillbaka i efterhand och säger att det här var ju inga konstigheter, de är som vilka som helst. Och så är det ju också.

För konsulterna innebär steget ut på arbetsmarknaden mycket för den personliga utvecklingen och självkänslan.

− Många säger att äntligen får jag ett jobb som utmanar min hjärna, att de får ett jobb som verkligen matchar den kapacitet man har, säger Malin Allard.

Fakta: Aspergers syndrom

Unicus finns i Norge, Sverige och Finland. Sammanlagt finns 55 anställda konsulter. Förebilden är det danska sociala företaget Specialisterne som skapar jobb för personer inom autismspektrat genom att se deras egenskaper som en tillgång på arbetsmarknaden.

I en första fas samarbetar Unicus med Arbetsförmedlingen. Under en praktikperiod, där ISTQB-certifiering ingår, får de blivande konsulterna aktivitetsstöd. Nästa steg är en så kallad utvecklingsanställning med lönebidrag. Fungerar allt efter nio månader erbjuds konsulterna en vanlig tillsvidareanställning utan ekonomiskt stöd.

En av delägarna bakom Unicus är investmentbolaget Ferd, som investerar i sociala företag. Unicus drivs kommersiellt och ska vara lönsamt, men för ägarna är det viktigare att få ut fler i arbete än att göra en hög vinst.

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk diagnos som numera ingår i autismspektrat (ASD). Diagnosen kan innebära svårigheter i kontakt och kommunikation med andra människor, exempelvis kan socialt småprat kännas svårt eller onödigt. Specialintressen kan uppta en stor del av tiden, och det är också vanligt att personer med asperger är känsliga för olika sinnesintryck. I rätt miljö kan många av egenskaperna, exempelvis stor uthållighet och ovanligt bra koncentrationsförmåga, vara en tillgång.

Fakta: Riksförbundet Attention