Karriär

Hennes klimatsmarta företag renar vatten i Marocko

Foto: Charlotte Delaryd
Foto: Charlotte Delaryd
Foto: Charlotte Delaryd
Foto: Charlotte Delaryd
Vattnet renas till 90 procent genom processen. Det gör att den uppnår 'kvalitet A' - vilket är högsta nivån för vatten avsedd för konstbevattning. Foto: Salma Bougarrani
Vattnet renas till 90 procent genom processen. Det gör att den uppnår "kvalitet A" - vilket är högsta nivån för vatten avsedd för konstbevattning. Foto: Salma Bougarrani
Foto: Salma Bougarrani
Foto: Salma Bougarrani
Många marockanska byar har stora problem med avloppsvatten, som inte tas om hand och renas. Foto: Salma Bougarrani
Många marockanska byar har stora problem med avloppsvatten, som inte tas om hand och renas. Foto: Salma Bougarrani
Foto: Charlotte Delaryd
Foto: Charlotte Delaryd

Genom miljövänlig och billig teknik bidrar civilingenjören Salma Bougarrani till att byar i Marocko får rent vatten. Nu är hon i Sverige för att delta i She Entrepreneurs, som hjälper kvinnliga startup-företag i Mellanöstern och Nordafrika att utvecklas.

Publicerad

Avlopp från byn rann rakt ut i floden där barnen badade. Den smutsiga sörjan förorenade även dricksvattnet. Det var den svåra sanitära situationen i hennes pappas by i Marocko som inspirerade den 30-åriga civilingenjören och forskaren Salma Bougarrani att starta det sociala företaget Green Watech.

I Marocko saknar idag 32 000 byar fungerande vattenreningssystem.

− Jag vill hjälpa bybor att få en bättre livskvalitet genom en miljövänlig och enkel lösning för att rena vatten på landsbygden, säger Salma Bougarrani.

Tillsammans med ett trettiotal andra kvinnliga entreprenörer från Nordafrika och Mellanöstern har hon deltagit i ledarskapsprogrammet She Entrepreneurs, där workshops och föreläsningar har avlöst varandra under en vecka i Stockholm.

”Byta erfarenheter och knyta långsiktiga kontakter”

Målet är att uppmuntra lovande kvinnliga entreprenörer att utveckla sina startup-företag i hemländerna.

− För många innebär programmet en möjlighet att kunna ta ett steg tillbaka från det dagliga operationella, och titta på strategi och företagsutveckling, säger Maria Henoch från Svenska institutet som ansvarar för programmet.

− Men lika viktigt är att få tillgång till ett nätverk av andra kvinnliga entreprenörer från regionen och lära av varandra, byta erfarenheter och knyta långsiktiga kontakter, fortsätter hon.

Salma Bougarrani berättar att hon även fått en personlig mentor, som exempelvis bidragit med råd kring finansiering och konkurrenter.

− Jag har också fått rådet att företaget ska förbli socialt. Många investerare vill att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt, och då är det lätt att glömma den sociala biten.

Krävs ingen energi

Hennes patenterade teknik bygger på att filtrera avloppsvatten genom minst fem lager. Varje skikt består av tegelstensliknande klossar tillverkade av jord, sand och sågspån. Mellan lagren läggs grus.

− Allt material är lokalt, något som är väldigt viktigt i byar långt från städer. Skulle leverantörer komma från en stad skulle det bli väldigt dyrt.

Till skillnad från avancerade reningsverk krävs ingen energi.

− Vi använder bara gravitationen. Elektricitet är dyrt och det här är ett lättskött system som byarna har råd med.

Förutom att skapa jobbmöjligheter producerar de småskaliga anläggningarna vatten som kan användas till frukt- och grönsaksodlingar.

− Tidigare användes dricksvatten, som det råder stor brist på, till konstbevattning. Nu kan det behandlade avloppsvattnet användas istället, och behovet av gödningsmedel minskar också.

Fem anläggningar har byggts i södra Marocko, och företaget vill nu etablera sig i andra regioner. På sikt vill Salma Bougarrani även nå marknader i övriga Afrika.

− En miljard människor i Afrika är i behov av sanitetstjänster. Vårt system är åtminstone tre gånger billigare än andra existerade reningstekniker som ofta kräver stora markytor, något som kostar pengar.

Salma Bougarranis engagemang för att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden är stort. Men att vara företagare i Marocko, där bara tio procent av entreprenörerna är kvinnor, har sina utmaningar – inte minst inom teknikbranschen.

− Manliga beslutsfattare blir ofta chockade att se en kvinnlig civilingenjör, särskilt på landsbygden. Vart jag än går ser de på mig med budskapet "vad gör du här?”. Det är en kamp eftersom jag behöver deras godkännande för att kunna starta ett projekt, och det är svårt att vinna deras förtroende.

Mötet med andra kvinnor i liknande situation har därför betytt mycket.

− Att få träffa stöttande förebilder har påverkat mig på en personligt plan. Förutom alla råd och rekommendationer har jag också lärt mig att jag måste ta hand mer om mig själv för att orka, säger Salma Bougarrani.

She Entrepreneurs

She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram som arrangeras av Svenska institutet.

Programmet delas upp i två omgångar, där deltagarna får kunskap och verktyg för att utveckla, finansiera och leda sina start up-företag.

Totalt haft 170 kvinnliga entreprenörer, som på olika sätt gör skillnad i sina hemländer och bidrar till de globala hållbarhetsmålen, deltagit.