Karriär

Här ökade ingenjörerna lönen mest – men ligger ändå tusenlappar efter

Camilla Frankelius, förhandlingschef på industrienheten på Sveriges Ingenjörer. Foto: Fredrik Sandberg / TT, Sveriges Ingenjörer
Camilla Frankelius, förhandlingschef på industrienheten på Sveriges Ingenjörer. Foto: Fredrik Sandberg / TT, Sveriges Ingenjörer

Lönerna för civilingenjörer och högskoleingenjörer inom statlig och kommunal sektor fick ett lyft under 2019, visar ny statistik från Sveriges ingenjörer. För ingenjörer inom privat sektor är utvecklingen sämre.

Publicerad

Civilingenjörer som jobbar inom statlig verksamhet fick under 2019 en löneökning med 2,9 procent, och tjänar i genomsnitt 50 500 kronor i månaden. Störst lönelyft under förra året fick dock anställda inom kommuner och regioner. Där är civilingenjörernas genomsnittliga månadslön nu 48 800 kronor, vilket innebär en ökning med 3,2 procent.

− 2018 var det ett magert utfall och det har man tagit igen det här året. Vi ser en betydligt bättre löneökning i dessa sektorer och det är naturligtvis roligt. Även om nivån är alltför låg jämfört med den privata sektorn så ser vi ändå att det sker ett lyft, säger Camilla Frankelius som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer.

En förklaring till att lönerna inom dessa sektorer höjts kan, enligt Camilla Frankelius, vara stora pensionsavgångar som ökar behovet av nyrekryteringar. Även satsningar inom infrastruktur och byggnation kräver kvalificerad kompetens.

− Vi ser att marknadskrafterna spelar in på ett bra sätt här. Man behöver betala lite bättre löner för att kunna konkurrera med den privata sektorn. Med tanke på de stora skiften som sker inom sektorerna är det viktigt att man kan locka till sig kompetens.

Bättre inom kommunal/regional sektor

Även för högskoleingenjörerna inom statlig och kommunal/regional sektor ökade medellönen mer än tidigare år.

− Vi har relativt många medlemmar inom dessa sektorer och det är kul att det går framåt där. 

Sämre är löneutvecklingen, 2,4 procent, för civilingenjörer som arbetar inom den privata sektorn. Det innebär att den genomsnittliga månadslönen under 2019 höjdes med mindre än en tusenlapp jämfört med föregående år.

− Det är man troligen missnöjd med och det ska man vara. Vi tycker att arbetsgivarna betalar alldeles för dåligt och det har vi tyckt under en längre tid. Utfallet borde vara högre med tanke på den brist som finns och den konjunktur som varit.

”Har en del att göra för att värdesätta ingenjörerna”

Men inom denna grupp finns stora löneskillnader. Camilla Frankelius lyfter fram att arbetsgivare anslutna till Teknikföretagen öppnade plånboken mer under förra året, medan lönenivån är sämre inom exempelvis energibranschen och läkemedelsindustrin.

− I en del branscher är löneutvecklingen mycket bättre än tidigare. Och det ser vi som ett resultat av idogt arbete av våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Men en del arbetsgivare har en del att göra för att värdesätta ingenjörerna och se deras insatser, säger Camilla Frankelius.

Lönestatistiken baseras på en enkät bland Sveriges ingenjörers yrkesverksamma medlemmar. Svarsfrekvensen var 61 procent. I statistiken ingår också chefer.

Fakta: Medellön för ingenjörer

Här är månadslönerna för civilingenjörer och högskoleingenjörer under 2019. Inom parentes står 2018 års medellön.

Civilingenjör, privat sektor: 56 300 kronor i månaden (55 530)

Civilingenjör, statlig sektor: 50 500 (48 418)

Civilingenjör, kommuner och regioner: 48 800 (47 424)

Högskoleingenjör, privat sektor: 46 800 (45 541)

Högskoleingenjör, statlig sektor: 43 800 (42 273)

 

Löneutvecklingen i procent 2019:

Civilingenjörer, privat sektor: +2,4 procent

Civilingenjörer, statlig sektor: +2,9 procent

Civilingenjörer, kommunal/regional sektor: +3,2 procent

Högskoleingenjörer, privat sektor: + 2,6 procent

Statistiken för övriga högskoleingenjörer är ännu inte färdigställd.

 

Den procentuella löneökningen beräknas från löneenkäter under två år. Siffrorna har viktats och kvalitetssäkrats så att de svarandes olika profiler, exempelvis examensår, inte blir utslagsgivande.

Källa: Sveriges ingenjörer