Karriär

Fler kvinnliga chefer pressar löneskillnad

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska, visar ny statistik. Fler högutbildade kvinnor och en ökad andel kvinnliga chefer, är två av flera orsaker.

Publicerad

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är fortfarande relativt hög, 11,3 procent under fjolåret, till kvinnornas nackdel.

Jämfört med året före handlar det om en minskning av klyftan med 0,7 procentenheter, enligt statliga Medlingsinstitutets årliga rapport. Klyftan har minskat stadigt under en längre tid.

– Sedan 2007 har löneskillnaden minskat med fem procentenheter, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Diskriminering oklart

Den största förklaringen till skillnaden finns att hitta i att män i större utsträckning jobbar i bättre avlönade yrken. Rensas siffrorna för bland annat yrke, ålder och utbildning återstår en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent. Men det är inte samma sak som att den oförklarade delen skulle handla om lönediskriminering. Det kan finnas andra underliggande förklaringar som inte syns i siffrorna.

– Vi kan inte avgöra om det finns lönediskriminering utifrån lönestrukturstatistiken, säger John Ekberg.

Trenden mot minskade könsmässiga löneklyftor drivs av att kvinnor och män i större utsträckning dras till varandras tidigare mer dominerade yrkesval, det blir en bättre blandning helt enkelt. Löneskillnaderna är generellt större ju högre upp i inkomsttrappan man kommer, och den skillnaden minskar.

Kvinnor pluggar mer

Orsaken synes vara att kvinnor i större utsträckning blir chefer, även om andelen fortfarande är lägre än de manliga bossarna. Kvinnorna utbildar sig dessutom mer, den trenden har varit tydlig en lång tid. Klart fler kvinnor än män pluggar på högskolan numera och den utvecklingen verkar betala sig, åtminstone delvis, enligt Medlingsinstitutet.

Löneklyftorna generellt, oavsett kön, ändrar sig dock inte mycket alls. Under hela 2000-talet har gapet mellan de som tjänar mest jämfört med dem med sämst lön legat ganska konstant. De tio procenten bäst betalda tjänar drygt dubbelt så mycket som de tio procenten sämst betalda – en i internationell jämförelse liten löneklyfta, enligt den statliga lönemyndigheten.