Karriär

De drar ner i Sverige - ökar i Kina

Fler kineser arbetar för svenska företag. Nio av tolv företag ökar antalet anställda i Kina. Åtta av tolv minskar styrkan i Sverige. Foto: Scanpix
Fler kineser arbetar för svenska företag. Nio av tolv företag ökar antalet anställda i Kina. Åtta av tolv minskar styrkan i Sverige. Foto: Scanpix
Grafik: Ingemar Franzén
Grafik: Ingemar Franzén

Tolv ingenjörstunga svenska storbolag har ökat antalet anställda i Kina med 13 procent det senaste året. Och bantat personalen i Sverige med nästan lika mycket. Det visar Ny Tekniks granskning.

Publicerad

Det är knappast någon överraskning att landets ingenjörstunga storföretag blir allt mer intresserade av Kina. Alla har redan kineser på lönelistan.

Men vet ni hur många? Och vad som hänt under det senaste krisåret?

Ny Teknik har sammanställt utvecklingen hos 12 storföretag i Sverige, som tillsammans har ungefär 600 000 anställda.

Krisen har haft allvarliga konsekvenser på hemmaplan för många av de tillfrågade företagen. Antalet anställda i Sverige har minskat med nästan 12 000 det senaste året, vilket betyder en nedbantning med 11 procent.

Kraftigast neddragningar märks hos AB Volvo, Atlas Copco och Husqvarna. Bara SKF av de tolv företagen har ökat sin svenska personal, och det i begränsad omfattning.

Men i Kina ser det helt annorlunda ut. Där har de 12 företagen nyanställt ytterligare närmare 5 000 personer, trots de bistra tiderna. Det motsvarar en 13-procentig ökning. Störst är expansionen hos Sandvik och Husqvarna.

- Vi ökar vår närvaro i Kina eftersom det är en expansiv tillväxtmarknad, säger Anders Wallin, kommunikationschef på Sandvik.

Och Pontus Ekholm på Husqvarnas presstjänst förklarar ökningen i Kina med ett stort förvärv med cirka 1 250 anställda.

På Ericsson är skillnaden mellan utvecklingen i de två länderna stor. Minus 2?000 anställda i Sverige, plus 1 000 i Kina.

- På grund av utrullningen av 3g-näten i Kina, säger Åse Lindskog, presschef på Ericsson.

Volvo, Scania och Atlas Copco anger "krisen" som en förklaring till att personalen växer i Kina, men inte i Sverige.

- Eftersom största delen av vår verksamhet finns i Sverige, har krisen också märkts mest här i form av varsel med mera, säger Pär Aronsson på AB Volvos pressavdelning.

Trenden med fler nyrekryteringar i Kina än i Sverige hos storföretagen väntas fortsätta.

- Det är spelets regler. För att vara konkurrenskraftiga globalt måste företagen flytta den arbetsintensiva produktionen till länder med lägre kostnader - som Kina. Att det är en snabbt växande marknad är förstås också en förklaring, säger Tony Fang, docent i internationellt företagande på företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

Få av de tillfrågade företagen vill ge någon prognos över anställningarna framöver. "Flytten" till Kina är fortfarande ett känsligt ämne.

Ett undantag är Autoliv, som räknar med att fördubbla antalet anställda där till 2012.