Karriär

Ai bedömer jobbkandidater i Storbritannien

Foto: Skyscanner/REX
Foto: Skyscanner/REX

Artificiell intelligens och teknik för att känna igen ansiktsuttryck används för första gången i jobbintervjuer i Storbritannien. Syftet är att hitta de bästa kandidaterna.

Publicerad

I en artikel i den brittiska tidningen The Daily Telegraph beskrivs hur ai-teknik används för att analysera språk, tonläge och ansiktsuttryck när jobbkandidaterna ställs inför en rad identiska frågor. Intervjuerna sker genom mobiltelefon eller dator.

Algoritmerna väljer sedan ut de bästa kandidaterna genom att bedöma deras videoinsats mot ansikts- och språkinformation som sammanställts från tidigare intervjuer med personer som visat sig vara bra på jobbet.

350 inbyggda funktioner bedömer hur språket används, exempelvis om passiva eller aktiva ord används. Tekniken kan också bedöma kandidaternas ordval och meningslängd, och om de pratar snabbt eller långsamt.

Det amerikanska företaget Hirevue, som har utvecklat intervjutekniken, hävdar att det här tillvägagångssättet gör det möjligt för företag att intervjua fler kandidater i ett inledande skede snarare än att förlita sig på cv:n. Tekniken, som har använts vid 100 000 intervjuer i Storbritannien, ger en mer tillförlitlig och objektiv indikation på framtida resultat, menar företaget.

Tekniken fokuserar på analys av uttryck

Enligt Hirevue skiljer sig den här ai-tekniken från ansiktsigenkänning eftersom den fokuserar på att analysera uttryck.

−Ansiktsuttryck speglar känslor, beteende och personlighetsdrag, säger Natan Mondragon, Hirevues chefpsykolog till The Daily Telegraph.

Men från den akademiska världen kommer varningar att ai och teknik för ansiktsigenkänning kan ha inbyggda fördomar i databaserna.

− Det kommer att favorisera människor som är bra på videointervjuer och alla datauppsättningar har fördomar som kan utesluta människor som skulle varit bra på jobbet, säger Anna Cox, professor i interaktion mellan datorer och människor vid University College London till The Daily Telegraph.