Hållbar industri

”Utse genast en industriminister – Sverige behöver hitta nya vägar”

Tomas Berg är nordenchef på Schunk Intec AB samt ledamot i Automathink. Foto: Stefan Tell, TT
Tomas Berg är nordenchef på Schunk Intec AB samt ledamot i Automathink. Foto: Stefan Tell, TT

GÄSTKRÖNIKA. Talande på sitt sätt – när man letar efter regeringen.se/smartindustri finns den inte kvar, skriver Tomas Berg, Schunk och Automathink.

Vad tänker du på om jag säger industri? Förmodligen en fabrik där det tillverkas saker. En ganska enkel definition men som förmodligen de flesta kan skriva under på.

I Sverige är vi stolta över vår industri som utvecklat landet inte bara ekonomiskt utan även vår infrastruktur, ökat vår kompetens och inte minst stärkt vår innovationsgrad. Vi känner alla till de stora bolag som genom sin utveckling och storlek bidragit till denna bild.

2018 stod verkstadsindustrin för hälften av tillverkningsindustrins produktion och drygt 45 procent av värdet av Sveriges hela export. Sverige har en fantastisk verkstadsindustri och vi anses vara världsledande på många områden.

Ökad konkurrens och helt nya tekniktrender kan sätta stopp för detta om vi inte gör någonting nu. Redan 2008 fattade EU:s medlemsländer beslut om att skapa Small Business Act for Europe (SBA). Anledningen var att öka ambitionsnivån för utvecklingen av små och medelstora företag i Europa.

2011 gjordes en tillväxtanalys, som slog fast att Sverige hade kommit en bra bit på vägen med att implementera SBA, men att det fortfarande kvarstod en hel del. Nu skriver vi 2019 och de senaste årens arbete har kretsat kring den tidigare regeringens projekt Smart Industri.

När man letar efter sidan på regeringens webbplats regeringen.se/smartindustri är den borta. Talande på sitt sätt.

För att utveckla vår framtida industrikapacitet behöver vi finna nya vägar till smartare produktion som motsvarar marknadens behov. Våra framtida storbolag finns med stor sannolikhet att finna bland de alla små och medelstora företag som det industriella Sverige faktiskt består av till största del.

I dag har produkterna kortare livslängd och tillverkas i kortare serier. Vi behöver bland annat en ny typ av automatisering som bygger på en uppkopplad plattform, vi behöver helt ny kunskap om digitaliseringens möjligheter och vi behöver attrahera generationen födda från slutet av 1990-talet, den så kallade Z-generation, för att bygga vidare på våra starka industrivärden.

I dag är det ingen som tar den stafettpinnen, något begränsade men lovvärda initiativ tas som till exempel Robotlyftet inom automation och projektet Edig inom det digitala kunskapslyftet, men utan att skapa ett nationellt intresse eller den nyinvestering som behövs.

Därför anser jag att det är dags att göra något tydligt och konkret:

  • Skapa en svensk ”Small Business Act” där vi utifrån våra förutsättningar och behov tar fram 10 ledande principer eller områden för strategisk utveckling.
  • Utse genast en industriminister som bara har svensk industri på sin dagordning.
  • Skapa en nationell utbildningsplattform för industrins kommande behov som genomsyrar grundskola (var är teknikämnena?), gymnasium samt högskola.
  • Möjliggör produktionsinvesteringar genom nationella program där djupanalys, förslag samt rekommendationer ges till små och medelstora företag.
  • Skapa en plattform för generationsskifte för små och medelstora företag där inte bara den ekonomiska grundtryggheten säkras utan även den produktionstekniska.

Tomas Berg, tankesmedjan Automathink samt general sales manager Schunk Intec