Industri

Södertälje storsatsar på produktion

Martin Ryen. Foto: Jörgen Appelgren
Martin Ryen. Foto: Jörgen Appelgren
Rand Antoan, längst bak, och Sree Vatsava Rajoli är forskare på Pharem Biotech. Ett företag som lämnat Uppsala för Södertälje. Foto: Jörgen Appelgren
Rand Antoan, längst bak, och Sree Vatsava Rajoli är forskare på Pharem Biotech. Ett företag som lämnat Uppsala för Södertälje. Foto: Jörgen Appelgren
Södertälje Science Park ska växa. Foto: Jörgen Appelgren
Södertälje Science Park ska växa. Foto: Jörgen Appelgren
Jouni Korhonen: Södertälje Science Park ska växa och bli större. Foto: Jörgen Appelgren
Jouni Korhonen: Södertälje Science Park ska växa och bli större. Foto: Jörgen Appelgren

En procent av alla svenskar bor i Södertälje – en stad som producerar 10 procent av alla varor som exporteras från landet. Med Södertälje Science Park vill staden ta ett steg till och bli en nationell nod inom hållbar produktion och produktionsflöden.

Publicerad

När Astra Zeneca för fem år sedan bestämde att stänga ner forskningsverksamheten i Södertälje drogs en rullgardin ner över staden. Att det samtidigt fanns planer på att lägga ner KTH:s filial gjorde inte saken bättre.

Något behövde göras. Första steget var att kommunen tillsammans med Astra Zeneca, Scania, KTH och fastighetsbolaget Acturum uppvaktade regeringen. Och det med framgång – ganska snart hade de fått ett löfte om en satsning på upp mot en miljard kronor.

Det blev grundplåten till en långsiktig satsning som har fått namnet Södertälje Science Park. Tanken är att det ska vara en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom området hållbar produktion.

Förutom att de nu hade en påse pengar fanns ytterligare ett par fördelar. Bland annat att de lokaler som Astra Zeneca lämnat nu fanns tillgängliga för andra. En del av området har fått namnet Acturum Biovation och där har ett 40-tal företag redan flyttat in. Ett av dem är det tidigare Uppsala-företaget Pharem Biotech.

– Att vi fick möjlighet att flytta hit och även ta över en del av Astra Zenecas utrustning har varit helt avgörande för att vi skulle komma så långt som vi har gjort, säger Martin Ryen, vd för Pharem Biotech. De har på bara några år tagit steget från att enbart ägna sig åt forskning och utveckling till att börja tillverka och sälja ett filtersystem som renar dricksvatten från organiska miljögifter och läkemedelsrester.

Han värdesätter dessutom de samarbeten som han etablerat inom Acturum Biovation men som han hoppas kommer att bli än mer givande framöver. Inte minst när KTH flyttar in i kvarteren i september. Samtidigt invigs Södertälje Science Park officiellt.

KTH:s tidigare nedläggningshotade filial kommer inte bara att få nya lokaler; som ett resultat av satsningen på Södertälje kommer antalet studenter att utökas från 600 till 1 200. Samtidigt ökar antalet anställda från 30 till cirka 80 och utbildningen byggs ut med ett masterprogram, doktorandprogram och en forskningsorganisation.

– Södertälje Science Park är en intressant satsning. Inte minst eftersom så många olika intressenter är med, säger Jouni Korhonen, som precis har tillträtt en tjänst som lektor i hållbar produktion på KTH i Södertälje.

Enligt honom finns det en unik kompetens inom industriell produktion i staden.

– Det kunnandet i kombination med satsningen på KTH och Södertälje Science Park gör att det finns goda förutsättningar att vi kan bli ett ledande centrum inom produktionsledning, hållbart underhåll och hållbar logistik.

Han förespår i och för sig att det kommer att ta några år att nå målet men menar att de nu har tagit ett viktigt första steg.

Läs mer:

– När campuset öppnar i september får vi tillgång till en plats där alla som är engagerade inom Södertälje Science Park, men även vanliga Södertäljebor, kommer att kunna mötas. Antingen över en fika eller under olika typer av arrangerade möten, säger Robert Kingfors, verksamhetsledare för Södertälje Science Park.

Ett exempel på möten som han gärna vill se är öppna innovationsmöten. Dit ska företag med någon form av problem kunna bjuda in både forskare, studenter, företagare och även allmänheten, för att de gemensamt ska försöka hitta lösningar.

De två dominerande företagen i Södertälje, Astra Zeneca och Scania, är båda djupt engagerade i satsningen. Inte minst genom att placera de högsta cheferna i styrelsen. Och de gör det i lika hög grad utifrån ett egenintresse som ett samhällsengagemang.

– Vi vill stärka Södertälje som ort, och göra det än mer attraktivt att bo här. Lyckas vi med det kommer det att bli lättare för oss att rekrytera medarbetare med de kom- petenser vi behöver, säger Lars Henrik Jörnving, vice vd på Scania.

– Förhoppningen är att vi ska bli en nationell nod inom både hållbar produktion och hållbara produktionsflöden. På så sätt ökar vi även förutsättningen att Scania även i framtiden kommer att ha huvuddelen av sin produktion och utveckling i Södertälje.

Ordförande för Södertälje Science Park är Scanias tidigare koncernchef Leif Östling. Under de 40 år han verkat i Södertälje har han sett staden förvandlas från en trång bruksort till att bli en av de mest kosmopolitiska städerna i Sverige.

– Den invandring vi har haft till staden har bidragit till att det i staden inte bara finns ett stort hantverkskunnande. De impulser som har kommit från olika delar av världen har gjort att vi i dag även har stor kreativitet samtidigt som vi har blivit mer affärsmässiga. Utan alla dessa erfarenheter hade Scania med stor sannolikhet inte funnits kvar i Södertälje.

Leif Östlings hjärta klappar fortfarande för staden, och därför kunde han inte tacka nej när han fick frågan om han ville bli ordförande.

– Jag hoppas att jag kan bidra med en hel del kontakter men i grunden ser jag det här som en förlängning på det teamwork som alltid har symboliserat Södertälje. Men den stora förhoppningen är att vi ska kunna skapa ett industriellt kluster där akademi, industri och samhällets olika instanser samverkar. Kanske kan vi även omskapa bilden av Södertälje som en problemfylld industristad till ett spännande samhälle i utkanten av Stockholm.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Södertälje får en vetenskapsvecka

I samband med att KTH flyttar in i sina nya lokaler kommer Södertälje Science Park att anordna Södertälje Science Week. Från och med den 27 september och fram till den 1 oktober kommer allmänheten att kunna besöka de olika verksamheterna. Dessutom kommer ett antal seminarier att arrangeras. För att nå unga kommer ingenjörer från de olika företagen inom parken och studenter från KTH att besöka skolor.

Även Tom Tits Experiment, som nu fyller 30 år, och en rad andra verksamheter med anknytning till Södertälje kommer att engageras i vetenskapsveckan.