Industri

Sju nystartare vann

Vinn Nu-pengarna

Papersim, den virtuella pappersmaskinen från PaperPlat AB.
Papersim, den virtuella pappersmaskinen från PaperPlat AB.
Imint hjälper flygspanarna med bättre bildanalyser.
Imint hjälper flygspanarna med bättre bildanalyser.

I dag blev det klart vilka nystartade företag som får de åtråvärda prispengarna i Vinnovas och Energimyndighetens Vinn Nu-program. Sju företag – två från Lund, två i Uppsala, två från Stockholm och ett i Linköping – vann.

Publicerad

Det var en salig blandning forskningsresultat som vann juryns hjärta i vårens Vinn Nu-program.

Ett mobilt alkotest, mjukvara för 3D-grafik till datorspel och film, bildanalys för flygspaning, en virtuell pappersmaskin, membranproteiner, fordonsdetektion samt mjukvara för att hitta mönster i stora datamängder.

Vinn Nu riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat.

Varje år finansieras upp till 20 företag med 300.000 kronor vardera. En tävling hålls på våren och en på hösten.

Här är de sju aktuella företagen:

Anaxcess i Lund– analysmetod som kan spåra alkoholkonsumtion upp till 20 dagar bakåt i tiden.

Donya Labs i Linköping – omptimeringsmjukvara för tredimensionell datorgrafik.

Imint Image Intelligence i Uppsala– bildanalysprogram till taktiska flygspaningssystem.

Paperplat AB i Stockholm – utvecklar en virtuell pappersmaskin genom datorsimulering.

Qlucor i Lund – mjukvara för visualisering av mycket stora datamängder på upp till 100 miljoner datapunkter.

Sensebit i Uppsala– system för att bestämma hastighet för fordon med hjälp av magnetmeterteknologi.

Xbrane Bioscience i Stockholm– system för produktion av membranproteiner.