Hållbar industri

Så ska självkörande bilar bli bättre på att byta fil

Forskare vid MIT har utvecklat en ny algoritm som ska göra självkörande fordon bättre på att avgöra när de kan byta fil. Foto: MiT
Forskare vid MIT har utvecklat en ny algoritm som ska göra självkörande fordon bättre på att avgöra när de kan byta fil. Foto: MiT

En ny algoritm för självkörande fordon ska göra bilarna bättre på att bedöma när det är möjligt att byta fil.

Publicerad

Självkörande fordon undviker vanligtvis kollision tack vare uträkningar av buffertzoner runt andra fordon i körmiljön. Dessa beräkningar tar hänsyn till de andra fordonens aktuella position liksom deras sannolika positioner inom en viss tidsram, som den självkörande bilen då undviker.

Dessa buffertzoner kan vara beräknade i förväg, så det självkörande fordonet bara behöver välja den förprogrammerade buffertzon som passar en aktuell situation. Men är trafiken tät och går snabbt kan dessa buffertzoner vara för restriktiva och ett självkörande fordon kommer välja att inte byta fil, när en mänsklig förare skulle göra det.

Forskare vid MIT:s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, CSAIL, har hittat ett sätt för självkörande bilar att mer efterlikna en mänsklig förare. Bilarna ska med hjälp av deras algoritm kunna beräkna nya buffertzoner i farten, ha olika körstilar och samtidigt försäkra sig om att de undviker kollision.

Algoritm med mindre information ger snabbare reaktion

MIT-forskarnas algoritm går ut på att ge självkörande fordon mindre information, så de kan fatta beslut snabbare. Det kanske kan låta som en dålig idé, men i miljöer där trafiken är tät och går snabbt kan det vara helt nödvändigt, menar forskarna. De har utgått från en sannolikhetsfördelning där de har tagit hänsyn till den självkörande bilens position, längd och osäkerheten i fordonets plastuppskattning. Sedan beräknas bilens riktning och hastighet. Dessa uträkningar används för att definiera fordonets nya buffertzon, i farten.

Algoritmen har testats i simulering i labbmiljö med upp till 16 självkörande fordon bland flera hundra andra.