Industri

Pentagon: Därför kommer försvarsindustrin tappa sin ledning

Foto: General Dynamics Landsystems
Foto: General Dynamics Landsystems

Enligt Pentagon kommer bristen på unga ingenjörer ta udden av rustningsindustrins innovationskraft. Tecknen syns redan – en rapport konstaterar att andra länders stridsfordon snart är ikapp USA.

Publicerad

Det är Pentagons Office of Manufacturing and Industrial Base Policy som har släppt sin årliga rapport ”Industrial Capabilities”. Den konstaterar att USA:s krigsrelaterade industri förvisso överträffade produktionen hos landets övriga industrisektorer under 2017 – men Pentagon ser mörka moln på himmelen.

Enligt Defense News varnar rapporten för en försvagad innovationsnivå inom rustningsindustrin, som riskerar att sänka USA:s konkurrenskraft på den globala marknaden. Den största faran är åldersfördelningen bland de anställda, där endast 39 procent av arbetsstyrkan är under 45 år. Och trots att en majoritet av unga inom yrkeslivet är positivt inställda till att jobba inom flyg- och krigsrelaterad industri – är det bara 1,5 procent av USA:s 25-34-åringar som har de examina som krävs.

Branschen har redan problem med att hitta kvalificerade ersättare till de seniora ingenjörer och tekniker som är på väg ut ur arbetsstyrkan – och effekterna märks i dag inom utvecklingen av stridsfordon. Rapporten slår fast att många konkurrerande länder nu är på väg att komma ikapp USA, med likvärdiga produkter.

Pentagon anser att den bristande innovationskraften under det sista årtiondet har lett till en stagnation, inte minst inom banddrivna fordon. Det har i sin tur gett dyra lösningar, långsamma leveranser och fordon som presterar undermåligt.

De anser även att flygsektorn riskerar att tappa förmågan att hänga med i utvecklingen, inom allt från flygplansdesign till nya tillverkningsmetoder. Ett annat problem inom flyget är beroendet av utländska samarbetspartners.

Inom rymdsektorn handlar det istället om ett ökat beroende av privata aktörer, vars fokus ligger på icke-militära uppdrag. De här bolagen har förvisso stått bakom många tekniska framsteg under de senaste åren, men de dränerar samtidigt marknaden på resurser – inte minst personal.

Enligt rapporten behöver USA göra en rejäl investering inom sektorn, annars kan framtida rymdprogram som berör den nationella säkerheten vara hotade.